Europeisk samarbeid om grønt næringsliv

Det er gode muligheter for norske bedrifter og klynger, som spesialiserer seg på miljøvennlig teknologi og forskning, å søke prosjektpartnere gjennom EØS-finansielle mekanismer.

Publisert 06.02.14

Internasjonalt, NHO Brussel

Spesielt gjelder dette EØS-programmet Green Industry Innovation.  Ca. 35 millioner euro er satt av til prosjektsamarbeid mellom polske, bulgarske og norske bedrifter. Innovasjon Norge er programoperatør for programmene i Polen, Bulgaria og Romania. De spiller en strategisk rolle i planlegging og implementering av programmene. Promotering av partnerskap mellom potensielle partnere i landene er en viktig del av dette arbeidet. Innovasjon Norge har flere lanseringskonferanser for interesserte bedriftsrepresentanter. 

I Bulgaria vil det utlyses midler for prosjekter som starter 9. februar.  I den anledning arrangeres en konferanse for interesserte aktører i Sofia 11. februar.  Bedrifter som ønsker å delta kan søke om en reisestøtte på 1200 euro. 

For Polen er det satt av nærmere 20 millioner euro. Programmet fokuserer på samarbeid mellom små og mellomstore teknologibedrifter som bidrar til å gjøre eksisterende bedrifter mer miljøvennlige og som kan fremme grønn innovasjon og entreprenørskap.  Det planlegges en lanseringskonferanse i Oslo den 6. mars.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348