God europapolitikk er god næringspolitikk

Regjeringens mål om å føre en proaktiv europapolitikk ble understreket på et indre markedsseminar i Næringslivets Hus onsdag.

Monica Mæland, Kristin Skogen Lund og Helen Campbell

Publisert 29.11.13

Internasjonalt

Næringsminister Monica Mæland la vekt på viktigheten av å bruke handlingsrommet Norge har gjennom EØS-avtalen, før reglene er vedtatt i EU. Næringsministeren advarte mot å definere handlingsrommet som flere norske særregler, da dette vil bidra til å uthule det indre marked.

Næringsminister Monica Mæland, adm. dir. i NHO, Kristin Skogen Lund og EUs nye ambassadør til Norge, Helen Campbell, deltok onsdag på NHO og Nærings- og handelsdepartementets årlige indre markedsseminar. Seminaret tok opp viktige temaer rundt Norges forhold til EU, med spesielt fokus på hvordan Norge kan bli enda bedre til å videreutvikle og utnytte potensialet i det indre marked. Mer enn 90 deltakere fra medlemsbedrifter, departementene, politiske miljøer og NHOs organisasjon deltok på seminaret.

Kristin Skogen Lund var godt fornøyd med ministerens tilnærming. Skogen Lund la også i sitt eget innlegg vekt på viktigheten av tidlig medvirkning i EUs prosesser, samt en næringsvennlig nasjonal implementering og forvaltning av EØS-regelverket. I tillegg trakk hun frem behovet for et nasjonalt kunnskapsløft om EU og EØS.

Både Mæland, Campbell og Skogen Lund trakk frem saker som må prioriteres fremover, deriblant en mulig handels- og investeringsavtale mellom EU og USA. Dette var også et av temaene som seminaret satte søkelyset på, og Jan Farberg, ekspedisjonssjef i NHD og Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, orienterte om status i forhandlingene og om mulige konsekvenser for Norge.

Deltakerne fikk også se bredden i norsk næringsliv gjennom presentasjonene til Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla, og Steinar Bysveen, konserndirektør i Statkraft. Begge understreket betydningen av EU og EØS for sine virksomheter, og de ga uttrykk for tydelige forventninger til Regjeringens europapolitikk.

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

anne.aartun.bye@nho.no
Telefon
23088296