Europeiske arbeidslivsspørsmål

Norsk arbeidsliv merker i økende grad påvirkningen fra EU. Gjennom nye direktiver og andre initiativer, samt ved utforming av ny politikk på arbeidslivsområdet, er det EU som mer og mer setter dagsorden også her hjemme.

Publisert 04.09.13

Norges muligheter til å påvirke EUs prosesser er svært begrenset. For NHO er det derfor viktig å være tilstede på de få arenaer som står åpne for ikke-medlemmer,  og søke å ivareta de interesser norsk arbeidsliv og norske bedrifter har i EUs regel- og politikkutforming.

BUSINESSEUROPE - NHOs kilde til EU-informasjon
En av disse arenaer er den europeiske næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjonen BUSINESSEUROPE i Brussel. Den er europeisk næringslivs talerør inn mot EUs besluttende organer, og er en viktig premissleverandør når Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet drøfter ny lovgivning eller andre tiltak.

NHO bruker store ressurser på arbeidet i BUSINESSEUROPE. Organisasjonen er vår beste kilde til rask og god informasjon om EUs mangslungne virksomhet og vår eneste mulighet for konkret påvirkning direkte inn mot EU.

NHO aktiv i EFTA- og EØS-komiteer
NHO deltar også aktivt i EFTAs Konsultative komite og i EØS' Konsultative komite. Dette gir oss inngrep i EFTAs samarbeid med EUs organer også på arbeidslivsområdet.

Gjelder det spørsmål som særlig angår en bestemt bransje, kan du også kontakte den aktuelle landsforening i NHO.

Ønsker du informasjon om europeiske arbeidslivsspørsmål kan du ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Henrik Munthe

Forhandler/Advokat

Internasjonal avdeling

henrik.munthe@nho.no
Telefon
23088249
Sigbjørn S. Mygland

Advokat/forhandler

Lønnsdannelse og forhandlinger

sigbjorn.mygland@nho.no
Telefon
23088145