NHO-fellesskapet si deltaking i internasjonale organisasjonar

Tilsette i NHO-fellesskapet tek aktivt del i ei rekkje ulike europeiske og internasjonale organisasjonar.

Publisert 10.06.14

Internasjonalt

Me har laga ei oversikt over kva organisasjonar dei ulike landsforeiningane deltek i, saman med kontaktperson og e-postadresse.

Dette håpar me skal gjera det enklare både for medlemsbedrifter og forvaltninga å sjå kva EU/EØS- saksfelt og andre internasjonale saksfelt NHO-fellesskapet arbeider med, samt å gjera det lettare å ta kontakt med rett person.