Vellykket statsbesøk i Tyrkia

120 personer fra mer enn 70 bedrifter deltok under statsbesøket til Tyrkia i forrige uke. NHO er fornøyd med at frihandelsavtalen mellom Tyrkia og EFTA kan bli forbedret.

Publisert 11.11.13

Internasjonalt

Tyrkia er et land i sterk vekst og norsk næringsliv har sett at dette er et nytt og voksende marked for norske produkter og tjenester.  Blant annet har Tyrkia har mer enn 70 verft hvor det for tiden bygges omtrent 30 fartøy med norske interesser.

Disse interessene representerer både norske redere,  norske skipsverft og lokale norske  leverandører av ulike komponenter og deler til fartøyene fra store leveranser av maskindeler til sanitære systemer. Norske leverandører av  maritimt utstyr utenom olje og gass står for om lag 25 % av verdensmarkedet. Når Tyrkia samtidig er Europas største skipsbygger gir denne kombinasjonen store muligheter for de bedriftene som er i markedet.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk er fornøyd med at frihandelsavtalen mellom Tyrkia og EFTA kan bli forbedret, blant annet ved å inkludere tjenester.

Petter Haas Brubakk

Den økende interessen for Tyrkia som samarbeidsland er bakgrunnen for at NHO deltok under det norske statsbesøket.

- Norske bedrifter er vant til konkurranse og derfor vil vi tilpasse oss de endrede rammevilkårene, sa direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, til en fullsatt sal under det første norske kongebesøket til Tyrkia.

- Det tyrkiske markedet er av interesse for våre medlemmer innenfor leverandørindustrien. Den norske maritime klyngen har sin styrke på mange områder, blant annet gjennom de tett bånd som eksisterer innenfor klyngen. Suksess deles samtidig som nære allierte konkurrerer om kontrakter og leveranser. Det samme gjelder for den tyrkiske maritime klyngen.

Brubakk er fornøyd med at frihandelsavtalen mellom Tyrkia og EFTA-landene skal åpnes for reforhandling. Dette for å forbedre avtalen blant annet ved å inkludere tjenester.

Ofte kan finansiering være en utfordring i forbindelse med norske leveranser. Eksportkreditt, de norske bankene og GIEK deltok også på statsbesøket og kan gi gode betingelser for de rette prosjektene innenfor maritim sektor ved kjøp av norske varer.

Innovasjon Norge og TOBB (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) undertegnet en intensjonsavtale om å danne et næringslivsforum for videre utvikling av samarbeidet mellom Tyrkia og Norge.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348