Vil øke transatlantisk handel

– Avtalen som nå fremforhandles mellom EU og USA vil skape økt vekst og sysselsetting. Næringslivet i USA og EFTA vil øke transatlantisk handel, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

EFTA-landenes næringslivsdelegasjon.

Publisert 09.06.14

Internasjonalt

Næringslivet i USA og EFTA-landene ønsker best mulig integrasjon i en fremtidig transatlantisk frihandelssone. 

I Washington sist uke hadde en norsk næringslivsdelegasjon konsultasjoner med US Chamber of Commerce og søsterorganisasjoner i EFTA-landene Sveits, Island og Liechtenstein. Konsultasjonene ble ledet av NHO og avholdt i lys av forhandlingene mellom EU og USA om verdens største og mest omfattende frihandelsavtale – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Selv om EFTA-landene ikke er en del av frihandelsforhandlingene, ønsker næringsliv fra alle landene forhandlingene velkommen. I en felles erklæring med US Chamber of Commerce heter det at en slik avtale også vil tjene EFTA-landenes interesser. Erklæringen slår fast at jo bedre EFTA-landene er integrert i et fremtidig transatlantisk frihandelsområde, jo større blir de økonomiske fordelene for både USA, EU og EFTA. I erklæringen oppfordres myndighetene i USA og EFTA om å holde nær kontakt og å vurdere hvordan EFTA-landene kan bli del av avtalen.

Næringslivsdelegasjonen møtte også myndighetene i USA og EFTA, som hadde konsultasjoner om frihandel samme uke. Erklæringen fra næringslivet ble diskutert med den amerikanske sjefsforhandleren for TTIP, Dan Mullaney.

- At både næringsliv og myndigheter fra USA og EFTA møtes i Washington, vitner om betydningen frihandelsavtalen har for alle parter, sier Brubakk, som er næringspolitisk direktør i NHO.

- Norges samhandel med EU og USA utgjør samlet rundt 85 prosent av all norsk eksport og 70 prosent av import. Med en likeverdig tilknytning til TTIP vil Norge og norsk næringsliv få ta del i veksten som avtalen forventes å skape. Men om Norge skulle bli stående utenfor dette samarbeidet, vil det svekke vår konkurranseevne og innflytelse på både det amerikanske og europeiske markedet.

Den norske delegasjonen var ledet av direktør Petter Haas Brubakk og leder av NHOs handelspolitisk utvalg, konserndirektør Håkon Mageli fra Orkla. Rederiforbundet og Virke var representert. Delegasjonen besto for øvrig av bedrifter og landsforeninger i NHO, herunder Norsk Hydro, Nortura, Marine Harvest Group, DNV GL, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), NHO Mat og Landbruk og NHO Mat og Drikke. 

Kontakt oss

Torkel Thorsen

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

torkel.thorsen@nho.no
Telefon
48108364