Arbeidslivets parter - en bærebjelke for fred og stabilitet

- Årets fredspris viser hvordan ulike deler av det sivile samfunnet kan spille en viktig rolle i demokratiseringsprosesser, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Fredag 11. desember møttes de tunisiske og norske søsterorganisasjonene til et rundebordmøte i regi av NHO, LO, Norsk senter for menneskerettigheter og Advokatforeningen.

Fredag 11. desember møttes de tunisiske og norske søsterorganisasjonene til et rundebordmøte i regi av NHO, LO, Norsk senter for menneskerettigheter og Advokatforeningen.

Publisert 14.12.15

Internasjonalt

- Ikke minst anerkjenner prisutdelingen i år partenes evne og vilje til dialog og samarbeid i en spesielt viktig fase i Tunisia, med tanke på samfunnsutviklingen. Fredsprisen er i så måte en påminnelse om hvor betydningsfullt et godt samarbeidsklima mellom partene i arbeidslivet er, og det er veldig inspirerende for oss i NHO. Et godt klima mellom partene er også en viktig bærebjelke i vår egen samfunnsutvikling, sier Skogen Lund.

Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog

10. desember mottok den tunisiske "Kvartetten for nasjonal dialog" Nobels fredspris 2015.

Fire sentrale organisasjoner fra det tunisiske sivile samfunn utgjør Kvartetten: fagbevegelsen UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), arbeidsgiverorganisasjonen UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat), menneskerettsorganisasjonen LTDH (La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme) og den nasjonale advokatforeningen Ordre National des Avocats de Tunisie. Nobelkomiteen understreker at det er Kvartetten, ikke de fire organisasjonene hver for seg, som tildeles årets fredspris.

Inviterte til rundebordskonferanse

LO, NHO, Norsk senter for menneskerettigheter og Advokatforeningen ser fredspristildelingen som en anerkjennelse av den viktige rollen ansvarlige organisasjoner av denne typen kan spille i samfunnsutviklingen i ulike deler av verden. - Vi inviterte derfor den tunisiske kvartetten til rundebord fredag 11. desember i forbindelse med fredsprisutdelingen. Formålet med rundebordet er primært å markere Kvartettens viktig rolle i demokratiseringsprosessen i Tunisia. Samtidig som de fire partene innehar ulike roller i samfunnet, viser fredsprisutdelingen betydningen av dialog og samspill mellom de forskjellige sivile samfunnsaktørene. Deltakelse på norsk side av tilsvarende samfunnsaktører vil forsterke dette budskapet, sier Skogen Lund.

Nært samarbeid med søsterorganisasjoner

Privat sektor er drivkraften bak økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon i utviklingslandene. NHO samarbeider med utvalgte søsterorganisasjoner i Afrika og Asia for at forholdene skal ligge best mulig til rette for næringsutvikling og trygge arbeidsplasser. En sentral del av dette samarbeidet innebærer å forbedre prosessene og avtalene som regulerer lønn og tariff. I prosjektene i Etiopia og Vietnam gjøres dette arbeidet i et bredt samarbeidsprosjekt med LO og deres søsterorganisasjoner.

NHO og LO besitter unik kompetanse innenfor dette feltet gjennom de norske tarifforhandlingene. Via et tett samarbeid ønsker prosjektene å utvikle en gjensidig forståelse hos partene for motpartens utgangspunkt i forhandlingene. Dette vil virke konfliktdempende i tillegg til å styrke tilliten mellom partene. Prosjektene vil i utgangspunktet kun adressere tariffavtaler på bedriftsnivå.

NHO deltar også i kompetanseoverføring relatert til sosial dialog, både gjennom sekretariatets arbeid i utviklingsland i samarbeid med Norad, og gjennom prosjekter finansiert av EØS-midlene til EUs nye medlemsstater i Øst Europa.

Les mer om NHOs samarbeid med Norad for næringsutvikling i sør.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102