Asia viktigere for norsk økonomi

Næringslivet er viktig for å løse en rekke samfunnsproblemer. Det sa Kristin Skogen Lund til norsk og asiatisk næringsliv på toppmøte i Singapore.

Kristin Skogen Lund ser store muligheter for norske virksomheter i Asia. (Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix)

Publisert 14.04.16

Internasjonalt

Krevende tider gjør det enda viktigere at vi lykkes internasjonalt

Denne uken samles norsk og asiatisk næringsliv, UDs utenriksstasjoner og Innovasjon Norge i Singapore, en av Norges viktigste handelspartnere i Asia, for Norway-Asia Business Summit. NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund har møte med flere sentrale politikere og ledere i Singapore og holder innlegg på konferansen om hvordan næringslivet har svaret på utfordringene i norsk og global økonomi.

– Det er krevende tider for flere norske selskaper i Asia, men denne konferansen viser  tydelig at både etablerte og nye selskaper fokuserer på omstilling, ny business og innovasjon.

– Shipping og olje og gass vil fortsatt være viktig for norsk økonomi og sentrale aktører i Asia, men nå bruker vi i stadig større grad hele bredden i vårt næringslivs kompetanse for både å styrke etablerte virksomheter og bygge nye i denne regionen, sier Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Skogen Lund sammen med statsminister Erna Solberg og Singapores næringsminister S. Iswaran.

Nå er det viktig å lykkes internasjonalt 

Skogen Lund deltok i den offisielle lunsjen som Singapores statsminister Lee Hsien Loong arrangerte for statsminister Erna Solberg. NHOs rolle i det vellykkede lønnsoppgjøret ble trukket frem av Erna Solberg som et viktig bidrag for å dempe utfordringene i norsk økonomi.

– Krevende tider i Norge gjør det enda viktigere at vi lykkes internasjonalt. Møteplasser som denne er viktig for deling av erfaringer og styrke samarbeidet mellom norske bedrifter og myndigheter. Norske virksomheter har store muligheter i Asia som er en region med stort vekstpotensial, sier Skogen Lund.

Dette kan vi lære gjennom asiatisk samarbeid

Bedrifter har nøkler til løsninger på utfordringer innen blant annet klima/energi, urbanisering, helse, globalisering, migrasjon og industrialisering. 

Asia er kjent for sin innovasjonskultur, kunnskapstørst og evne til å tiltrekke seg globale talenter og kapital. Verdensbanken kaller Singapore "the easiest place to do business".

– Vi stiller bedre rustet ved å lære av de beste, verden rundt. Og dermed blir vi bedre rustet til å bidra som problemløser for samfunnet, sier Skogen Lund.