Rapport bekrefter: Bærekraft og business henger tett sammen

- Jo raskere bedriftsledere og styrer gjør FNs bærekraftsmål til sine mål, jo bedre vil det gå med eget selskap og med verden, sier Jeremy Oppenheim.

FNs 17 bærekraftsmål er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og finne klimaløsninger innen 2030.

FNs 17 bærekraftsmål er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og finne klimaløsninger innen 2030.

Publisert 06.02.17

Internasjonalt, Næringsutvikling i sør

Oppenheim er programdirektør i Business and Sustainable Development Commission (BSDC) som slår dette fast i rapporten som har sin nasjonale lansering hos NHO mandag 13. februar. 

I samarbeid med Yara, presenterer NHO "Better Business - Better World". Rapporten er utarbeidet av Business and Sustainable Development Commission (BSDC) og ble nylig lagt fram på World Economic Forum i Davos.

380 millioner nye arbeidsplasser

Rapporten avslører hele 60 bærekraftige og inkluderende fokusområder innen fire økonomier: energi, utvikling av byer, jordbruk/matproduksjon og helse/velvære. Bare innen disse økonomiene er det snakk om en verdiskaping og inntjening på minst 12 billion USD.

I tillegg sier rapporten at bærekraftsmålene kan utløse 380 millioner nye arbeidsplasser på verdensbasis. Den understreker videre at det vil være de bedriftene som favner sosial-, klima- og miljømessig bærekraft, i tillegg til den økonomiske, som vil ha de beste mulighetene for å lykkes fremover.

På rapportlanseringen 13. februar kan du møte bl.a. disse:

  • Kristin Skogen Lund - adm. direktør NHO
  • Sir Mark Mallock Brown, formann i BSDC, tidl. visegeneralsekretær i FN
  • Svein Tore Holsether, konsernsjef Yara
  • Vidar Helgesen, klima- og miljøminister

Om FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål, som ble vedtatt i 2015, er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og finne klimaløsninger innen 2030. Privat sektor spiller en nøkkelrolle for at verden skal nå disse målene.

 Les mer og meld deg på her.

Kontakt:
Jon Vea, 911 16 214 og Hege Araldsen, 932 46 656