Brexit: Lykkelig skilsmisse bra for norsk næringsliv

- Når først Brexit var et faktum, er gjennombruddet i forhandlingene mellom EU og Storbritannia gode nyheter for norske bedrifter, sier NHOs viseadm.direktør Ole Erik Almlid.

#205

- Det er viktig at partene kommer til enighet om overgangsordninger som tar hensyn også til norske bedrifter, sier NHOs Ole Erik Almlid.

Publisert 08.12.17

Storbritannia og EU er kommet til enighet i første forhandlingsrunde om en avtale for britenes utmelding fra EU.  Inntil nå har de kun forhandlet om skilsmissen, altså hvordan det eksisterende forholdet skal avvikles.  - Den omfattende handelen mellom Norge og Storbritannia er avhengig av forutsigbarhet og at spillereglene ikke dramatisk blir endret i 2019.  - Enighet mellom partene om den første delen av brexit-forhandlingene øker sjansene for at partene kan bli enig om rammene av en avtale innen britene går ut.  Siktemålet må være en ny avtale som sikrer integriteten i EUs indre marked der også Norge deltar. 

Det er viktig at partene kommer til enighet om overgangsordninger som tar hensyn til Norge slik at usikkerheten og endringene for våre bedrifter blir så liten som mulig.