Britisk NHO vil bli i EUs indre marked inntil videre

NHO støtter sin søsterorganisasjon i Storbritannia, Confederation of British Industry's (CBI), som ønsker å forbli i EUs indre marked inntil brexit-forhandlingene er avsluttet.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener CBIs forslag forenkler også for Norge som del av det indre markedet. (Foto: Istock)

Publisert 07.07.17

Internasjonalt

CBI foreslår at Storbritannia søker å bli værende som del av EUs indre marked og tollunion inntil det er enighet om en ny avtale mellom UK og resten av EU, og den er trådt i kraft. Dette ble kjent i en tale som CBI-sjef Carolyn FairBairn holdt på London School of Economics torsdag kveld.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund støtter forslaget om en slik overgangsordning:

- Dette viser hvor stor betydning deltakelse i det indre marked har for næringslivet. Det viser også hvor vanskelig det er å gå ut av samarbeidet og hvor tett integrert britisk næringsliv er med resten av Europa.

- Myndighetene i alle land må gjøre alt de kan for å minimere usikkerheten en britisk utmeldelse av EU medfører for britisk og europeisk næringsliv, inkludert det norske.

Skogen Lund mener dette forenkler for norske bedrifter, ettersom også vi er del av det indre markedet.