Colombia og Mexico utveksler erfaringer med leverandørindustri

En bok som om norske leverandørbedrifter som lykkes på verdensmarkedet vekker interesse i flere land.

Katarina Sætersdal, NHO, Helge Ryggvik, UiO og Kirsti Andersen, Den norske ambassaden i Colombia.

Publisert 06.05.15

Internasjonalt

Boken "Building a skilled national offshore oil industry - the Norwegian experience" ble nylig lansert under «The 5th Colombia Oil and Gas Conference» i Cartagena i Colombia og «Norwegian Business Day» i Mexico City. 

Her gis eksempler på norske leverandørbedrifter som lykkes på verdensmarkedet gjennom unike teknologiske løsninger. I tillegg gir den en beskrivelse av de politiske og samfunnsmessige forhold som har gitt grunnlaget for det.

Colombia er den tredje største økonomien i Sør-Amerika etter Brasil og Mexico.
–  Den positive utviklingen i Columbia kan gjøre investeringer her for offshore petroleumsindustrien attraktivt fremover, sier Katarina Sætersdal i NHO.

– For oss som jobber med å fremme norsk næringsliv i Colombia er boken et godt virkemiddel, sier Kirsti Andersen, næringslivsrådgiver ved den norske ambassaden i landet.  

Les også: Mexico åpner opp

Samarbeider med Brasil

Opprinnelig ble boken laget da arbeidsgiverforeningen i Brasil ville vite mer om norske erfaringer med å bygge opp leverandørindustri som også er tilstede i det brasilianske markedet.

Reglene for hvor mye av en vare eller tjeneste som skal være levert av innenlandske ressurser er omfattende i Brasil. Dette har vært oppfattet som en demper på produktiviteten og dermed den økonomiske veksten.

Norge hadde også proteksjonistiske regler for petroleumsindustrien på 80-tallet. Men fra 90 årene, da Norge ble medlem av EØS, ble disse reglene fjernet. Det var også fra den tiden den norske leverandørindustrien vokste og ble internasjonalt konkurransedyktige. Dette forklares nærmere i boken.  

Etter EU og USA er Brasil det største landet for norske investeringer og NHO har samarbeidet med Brasil om utviklingen av leverandørindustrien i begge land. Vi engasjerte historiker Helge Ryggvik til å skrive om utviklingen i norsk leverandørindustris kompetanse og teknologi.

Fremsynte politikere og ledere bak norsk suksess

De norske ambassadene i Mexico og Colombia har nå altså tatt initiativ til å få denne boken oversatt til spansk. I den sammenheng inviterte de NHO og forfatter Helge Ryggvik til lanseringen.

I sitt innlegg under lanseringen minnet Ryggvik om at Norge var i en spesiell situasjon da oljeeventyret begynte. Vi hadde en kommende oljekrise og et overskudd av ingeniører.

– At vi klarte å bygge en så sterk leverandørindustri skyldes både klarsynte og visjonære politikere og næringslivsledere og en god base med kvalifiserte ingeniører, sier Ryggvik.

Ryggvik mener hvert land er for ulikt til at boken kan være en oppskrift på hvordan en industri kan utvikles.

– Norge har lykkes på enkelte områder ved at vi fremdeles i verdensmålestokk har lavt korrupsjonsnivå og en jevn inntektsfordeling. Dessuten hadde vi næringslivsledere og politikere som klarte å regulere oljevirksomheten slik at verdiene kom samfunnet til gode, sier Ryggvik.

Slik får du boken

Bokomslag leverandørindustriBoken kan fås på spansk og engelsk ved henvendelse til NHO ved Katarina Sætersdal eller til den norske ambassaden i Mexico eller i Colombia.

Hos brasilianske bokhandlere finnes den også på portugisisk.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348