Danmarks utenriksminister om straffetoll: «Skidt træk»

Utenriksminister Anders Samuelsen liker dårlig Trumps straffetoll, men kunne ikke love at Norge vil slippe unna EUs varslede beskyttelsestiltak.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund hadde tirsdag besøk av Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen til frokostmøte om brexit og Trumps toll.

Publisert 10.04.18

Internasjonalt

Den danske politikeren ga sine innspill på handelspolitikk, frihandel og proteksjonisme – konkretisert gjennom brexit og Trumps toll, på et frokostmøte hos NHO tirsdag. På møtet deltok også Orkla og Hydro, sammen med NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

- Britene blir hardere rammet av sitt selvvalgte exit fra EU enn vi gjør, sa Anders Samuelsen.

Han gjentok EUs synspunkt om at britene ikke både kan få friheter til å ha egne regler og samtidig nyte alle fordeler av et EU-medlemskap.

«Canada-avtale» mest sannsynlig

Ifølge utenriksministeren er det mest sannsynlige utfallet av brexit en rendyrket frihandelsavtale á la Canada-avtalen fra i fjor.

Når det gjelder den amerikanske presidentens vedtak om tollmurer og straffetoll på stål og aluminium, omtalte Samuelsen dette som et «skidt træk».

Samtidig kunne han på diplomatisk vis ikke love noe konkret på spørsmålet om Danmark kan tale Norges sak for å unngå toll eller kvoter på stålbearbeidede produkter som eksporteres til EU.

EØS viktig

- Vi er urolige når det settes spørsmålstegn ved internasjonale institusjoner som WTO – eller ved EØS-avtalen, sa konserndirektør i Orkla, Håkon Mageli. Han understreket sterkt behovet for forutsigbarhet i internasjonale rammebetingelser.

Også Vice President i Norsk Hydro ASA, Jan Peter Jebsen, var opptatt av EØS, og ønsket seg en synkronisert handelspolitikk mellom EU og EØS. Han uttrykket også overraskelse om Norge skulle bli rammet av eventuelle beskyttelsestiltak fra EU.

Handelskrig truer

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, understreket at de nye initiativene fra USA på straffetoll truer med å kaste verden ut i handelskrig. Dette skaper en dramatisk utvikling for norsk næringsliv som ikke bare rammes direkte av høyere toll, men også indirekte gjennom mottiltak fra handelspartnere.

- Endrede handelsstrømmer påvirker også priser og betingelser i de store markedene og vi risikerer en svekkelse av WTO. Konflikten om stål og aluminium viser Norges sårbarhet som åpen økonomi utenfor de store handelsblokkene: Vi har ikke oppnådd unntak fra amerikansk toll, til forskjell fra EU. Og til tross for EØS-avtalen, står vi i fare for å bli rammet av EUs beskyttelsestiltak, uttalte Skogen Lund.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102
Harriet Solheim

Hospitant

Internasjonal avdeling

harriet.solheim@nho.no
Mobil
95285100