ARENDALSUKA

Debatt om TTIP-forhandlingene

De pågående TTIP-forhandlingene mellom EU og USA stod på Arendalsukas dagsorden fredag. NHO, Europabevegelsen, European Movement International og EUs delegasjon til Norge arrangerte paneldebatt. Se opptak her.

Publisert 15.08.14

Internasjonalt

Navigating by the stars: EU and US TTIP negotiations and consequences for Norway by Aktiv Debatt web-tv

Deltakere fra forhandlingssiden i EU og USA, norske myndigheter, NHO og europeiske forbrukermyndigheter stilte til debatt.

Fra NHO deltok påtroppende direktør for NHO Brussel, Roald Gulbrandsen.

- Handelsavtalen skal hjelpe EU og USA til videre økonomisk vekst. EU regner med at en ny avtale kan gi 1,3 millioner nye jobber over en 10-årsperiode, sa Gulbrandsen.

Han ga videre uttrykk for at NHO ønsker forhandlingene mellom EU og USA velkommen da dette vil gi kraftig stimulans for økt handel.

TTIP-forhandlingene omfatter markedsadgang (herunder blant annet eliminering av toll på varer), regelverkssamarbeid og prinsipper for den globale regelverksutviklingen. Flere forhandlingsrunder er allerede gjennomført, men veien videre er fortsatt krevende.

Gulbrandsen viste videre til at Efta og Norge ikke er en del av forhandlingene. Konsekvensene av en avtale vil kunne bli betydelige for Norge. I dag går over 80 prosent av vår eksport til EU og USA, og 70 prosent av importen kommer fra EU og USA. Norge er som følge av EØS-avtalen integrert i det indre marked. - Det er derfor viktig at Norge så raskt som mulig kommer i posisjon for å kunne bli en del av det nye store handelsområdet, avsluttet Gulbrandsen.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323