Doblet Vietnam-handel

I forbindelse med Kronprinsparets offisielle besøk til Vietnam forrige uke arrangerte NHO og den vietnamesiske søsterorganisasjonen VCCI et rundebord om fordelene ved en frihandelsavtale.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk hilser på deltakerne i en kokkekonkurranse - der norsk laks var råvare.

Publisert 26.03.14

Internasjonalt

Vietnam blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Norsk handel med Vietnam har mer en doblet seg de siste fem årene og utgjør nå nesten 600 millioner dollar. En frihandelsavtale mellom Vietnam og EFTA er forventet å bidra til en økning i handelen mellom de to landene. Fra norsk side ble det understreket at en frihandelsavtale vil gjøre det enklere å drive virksomhet i Vietnam.

- Vi ser et stort potensial for fortsatt vekst, og mener at Norge har mye å tilby som handelspartner og som leverandør av verdensledende teknologi og ekspertise, sa næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk i sitt åpningsinnlegg under rundebordskonferansen 21. mars mellom norske og vietnamesiske representanter for politikk og næringsliv.

Frihandelsavtale
Høynivåkonferansen ble godt mottatt på vietnamesisk side, som stilte på høyt politisk nivå. Målet med konferansen var å bidra til fortgang i de pågående frihandelsforhandlingene mellom EFTA og Vietnam der håpet er å få på plass en avtale i løpet av året.

- Vi ønsker å bruke dette besøket til å fremme forhandlingene. Vi vil vise at en frihandelsavtale vil bidra til økt næringslivssamarbeid mellom Norge og Vietnam. Det vil også gi økt verdiskapning i begge land, sa næringsminister Monica Mæland på møtet i Vietnams største by, Ho Chi Minh-byen, ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Besøket har gitt norske selskaper en flott mulighet til å dele erfaringer og engasjere seg i vietnamesisk næringsliv - gjennom nye partnerskap i et av de mest lovende markedene i Asia, sa Kronprins Haakon i sin tale til næringslivsdelegasjonene.

Sosial dialog
Vietnam er også interessert i norske erfaringer med samarbeid mellom partene i arbeidslivet. LO og NHO arrangerte i samarbeid med sine respektive søsterorganisasjoner VGCL og VCCI et eget seminar hvor dette var tema. Petter Haas Brubakk understreket i sitt innlegg at selv om NHO og LO er uenige i noen saker, har vi sammen skapt gjensidig tillit og plattformer for dialog og konfliktløsning.

Som et konkret eksempel på samarbeid viste Brubakk til samarbeidet LO og NHO har innenfor yrkesopplæring. I den norske modellen for yrkesopplæring er begge organisasjoner tatt med i rådgivende organer. Dette har bidratt til at norsk yrkesopplæring produserer kandidater som det er stor etterspørsel etter på arbeidsmarkedet.

NHO har over flere år samarbeidet med VCCI for å innføre en lignende modell i Vietnam, og etter et vellykket pilotprosjekt ser det ut til at en hybrid av modellen vil bli inkludert i den nye utdanningsloven i landet. Dette Norad-finansierte prosjektet har vært svært vellykket og bidrar til at yrkesopplæringen blir mer tilpasset næringslivets behov. Til nå har opplæringen vært frikoblet fra bedriftenes virkelighet slik at studentene ofte ikke er kvalifiserte for arbeidslivet etter endt utdanning.

Fra kokkekonkurransen på yrkesskolen i Ho Chi Minh City, hvor NHO og VCCI har samarbeidet om å forbedre kvaliteten på yrkesopplæringen i samarbeid med næringslivet.

Kokkekonkurranse i Vietnam

Yrkesopplæring og laks
Både Vietnam og Norge er store oppdrettsnasjoner, og flere norske selskaper fra den marine klyngen i Norge er etablert i Vietnam. I tillegg eksporteres stadig mer norsk laks til Vietnam, som finner veien til supermarkeder og restaurantmenyer.

I et samarbeid mellom VCCI, Sjømatrådet og NHO ble det derfor arrangert en kokkekonkurranse for vietnamesiske kokker med norsk laks som råvare. Sjømatrådet stilte med laks og toppkokken Adrian Løvold som ga deltakerne en innføring i hvordan man skal tilberede og behandle laksen.

Arrangementet ble avholdt på en yrkesskole i Ho Chi Minh City, hvor NHO og VCCI har samarbeidet om å forbedre kvaliteten på yrkesopplæringen i samarbeid med næringslivet.

Kontakt oss

Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Telefon
92842826