Nødvendig samarbeid med EU

Knapt noe land er så avhengig som Norge av at det går godt i Europa, mener Roald Gulbrandsen, daglig leder i NHO Brussel.

I dag importerer EU 53 prosent av sitt energiforbruk, til en verdi av 400 milliarder euro. Foto: Istock

Publisert 24.03.15

Internasjonalt, NHO Brussel

Av Roald Gulbrandsen, daglig leder i NHO Brussel.

For norsk velferd og for norske arbeidsplasser er det nødvendig at forholdene til EU sikres og utvikles.

EU er i stadig endring og omtrent 100 millioner mennesker har blitt EU-borgere siden Sverige ble medlem i 1995. Disse menneskene har fått bedre rettssikkerhet, mer demokrati og økt respekt for menneskerettighetene. Det er blitt økt politisk stabilitet i Øst-europeiske land, på tross av press på demokratiske institusjoner i for eksempel Ungarn. Samtidig har de to tiårene endret EU, slik at vår innflytelse gjennom EØS-avtalen er redusert. Noe av forklaringen ligger i økt demokrati gjennom utvikling og vektlegging av EUs eget parlament i beslutningsprosessene.

Krisen i EU nødvendiggjør ny politikk for næringslivet med mål om flere arbeidsplasser, større verdier for velferdssamfunnet og bedre sikkerhet for menneskene. Norsk næringsliv har interesser i disse prosessene. Vår velferd blir i enda større grad avhengig av samarbeidet med EU. To av de viktigste tiltakene er:

  • Energiunionen
  • Teknologisk omstilling

Ett energimarked

Det er ikke likegyldig for Norge hvordan EU nå utformer sin energiunion. I dag importerer EU 53 prosent av sitt energiforbruk, til en verdi av 400 milliarder euro.

Uforutsigbarhet rundt energitilførsel – forsterket av den geopolitiske situasjonen – gjør det nødvendig med nye grep. Energiunionen er avhengig av et indre marked som er sterkt og konkurransedyktig. Dette innebærer at markedet må bindes sammen slik at energi kan flyte fritt. For å få dette til er det nødvendig med store investeringer i infrastruktur. EU mener dette løftet må skje i flere etapper og man ønsker å starte med regionalt samarbeid.

Etableringen av energiunionen handler også om å håndtere utslippsmålet EU har definert. Overgang til energikilder med mindre utslipp, økt effektivisering og reform av kvotesystemet vil være de mest sentrale tiltakene.

Arbeidet med å få til et effektivt og konkurransedyktig marked som åpner for god differensiering av ulike tilbydere og energikilder er en grunnleggende forutsetning for EU. Dette er samtidig avgjørende for norsk næringsliv. Investeringer i norsk energisektor er i stor grad avhengig av forutsigbarhet og stabilitet i EU som energimarked.

Teknologisk omstilling

Det er ikke likegyldig hvordan vi samarbeider med EU midt i den teknologiske omstillingstiden vi er inne i. Vi er i en industriell omveltning med automatisering og digitalisering som to sentrale drivkrefter. De siste årenes utvikling innenfor IKT gir oss utvidete muligheter til å analysere store datamengder og styre produksjonsprosesser – og det i sanntid.  

Vi ser fremveksten av bl.a. smarte maskiner, fleksibel bruk av roboter og 3D-printing.  Det handler ikke lenger om billig serieproduksjon, men om en stadig mer digitalisert og spesialisert industriproduksjon. EU sitter i førersete og har mål om økt kunnskapsproduksjon gjennom forskningsprogrammet Horizon 2020.

Vi har ambisjoner for industrien i Norge og vi må være ledende på alt fra sjømat til kraftkrevende industri. Vi vil være en moderne industrinasjon og må møte de store teknologiske skiftene vi nå ser vel vitende om at dette også kan være vårt mest effektive bidrag til å redde klimaet.

Avhengig av å samarbeide tett 

Vi vil hente industriarbeidsplasser hjem. Arbeidsplasser som er helt nye og stiller nye krav. Derfor trenger vi å utvikle dyktige kompetansemedarbeidere og dyktige eiermiljøer i lønnsomme bedrifter i Norge. Skal vi få til dette er vi avhengig av å samarbeide tett med den delen av verden som står oss nærmest. En av hovedkonklusjonene fra produktivitetskommisjonen var nettopp at norske bedrifter og miljøer må være i teknologifronten for å sikre nødvendig teknologiadopsjon fra utlandet.

Vi vet ikke i dag hvordan Europa ser ut om 25 år. Men vi vet at tunge norske interesser står på spill. Og vi vet at ikke noe annet samarbeid vil være viktigere for Norge enn samarbeidet med EU. I mer enn tusen år har vi vært koblet til Europa. Ingen grunn til endring.