EU kan komme styrket ut

Når Storbritannia nå går ut, kan EU stake ut en ny kurs, skriver Tore Myhre i NHO.

EU-parlamentet

EU-parlamentet. (Foto: iStock)

Publisert 08.07.16

Internasjonalt

Av Tore Myhre, direktør for internasjonalisering og Europapolitikk i NHO

Storbritannias uttreden av EU skaper stor usikkerhet for landet selv, men også for selve EU-prosjektet. Vi må nå håpe at EU gjør det beste ut av situasjonen. Kan EU snu situasjonen og faktisk komme styrket ut av denne krisen?

I vår interesse at det går bra med EU

EU er Norges desidert viktigste handelspartner. Rundt åtti prosent av vår eksport er til EU. Når veksten øker i EU kjøper de flere varer og tjenester fra Norge. Det er derfor i vår interesse at det går bra med EU.

Storbritannias uttreden av EU er derfor dårlig nytt for EU, Norge og norsk næringsliv. For næringslivet er det viktig med stabile rammevilkår for å kunne gjøre nye investeringer og legge planer for eksport og handelssamarbeid. EU og EØS-avtalen representerer den kanskje viktigste rammebetingelsen for næringslivet.

Den største krisen

I utgangspunktet representerer brexit den største krisen som EU står overfor siden etableringen. Det er første gang et land forlater EU. Og, det er ingen tvil om at dette er en dramatisk og alvorlig situasjon som tilsynelatende truer integrasjonsprosjektet, EUs rolle i verden og den liberale verdensorden. Denne situasjonen skal ikke bagatelliseres. Både politikere og markedet skal trå varsomt fremover. Samtidig skal vi huske at EUs undergang har vært spådd utallige ganger, og historien viser at EU faktisk har kommet styrket ut av kriser.

Er det mulig at også denne situasjonen kan føre noe godt med seg? Storbritannia har hele tiden vært et kritisk EU-medlem og en bremse i EU-samarbeidet. De var ikke en del av det opprinnelige samarbeidsprosjektet og kom nølende inn. Mange blant de opprinnelige seks medlemmene var skeptiske til britisk medlemskap fordi landet ikke delte målet om stadig tettere samarbeid. Frankrikes president De Gaulle la sågar ned veto mot britene gjennom hele 1960-tallet.

Mister bremsekloss

Når Storbritannia nå går ut, mister EU derfor en bremsekloss. Det betyr at EU kanskje kan gjennomføre reformer som var umulig tidligere. Det kan også bety at EU kan bli mer effektiv og ta beslutninger raskere. Noe av motstanden mot unionen går nettopp på at de ikke er handlekraftige. Paradoksalt ligger mangelen på handlekraft ikke nødvendigvis i Brussel, men hos medlemslandene selv. Land som Storbritannia har vært motvillige til å inngå kompromisser og tviholder på sin nasjonale suverenitet.

I dagens globaliserte verden er suverenitet ikke et nullsumspill, slik brexit-tilhengerne hevdet. De ville «ta landet tilbake» i den tro at ett land kan bestemme alt selv. Dette til tross for at nasjonalstaten er for liten til å løse europeiske og globale utfordringer. Ved å dele suverenitet kan landene gjenvinne noe av den politiske kontrollen de har mistet til globaliseringen.

Sterkere EU

Vi trenger et EU som kan ta beslutninger og løse de problemene som har en europeisk dimensjon. Men EU trenger ikke å blande seg inn i lokale spørsmål som ikke knytter seg til gjennomføringen av det indre marked. Vi trenger et EU med et sterkt indre marked som kan stå opp mot konkurransen fra USA, Kina og resten av verden. Med økt global ustabilitet og terrorisme, trenger vi et sterkere EU som også blir en global spiller.

Vi trenger en energiunion som leder an i det grønne skiftet, som satser på norsk gass og norsk vannkraft. Vi trenger en bankunion for å hindre en ny finanskrise. Vi trenger et EU som blir mer ubyråkratisk og som fremmer europeisk vekst. Vi trenger et EU som stimulerer til forskning og teknologiutvikling, som bidrar til at det neste Google eller Microsoft kommer fra Europa.

Når Storbritannia nå går ut, kan EU stake ut en ny kurs. Situasjonen er for alvorlig til at alle land skal slåss for sine egne kjepphester. Det trengs kompromissvilje og handlekraft. Forhåpentlig vil denne krisen virke skjerpende og samlende. Vi kan ikke la nasjonalister og populister med urealistiske løsninger lede veien videre.

(Artikkelen stod først på trykk i Dagens Næringsliv 7. juli 2016.)

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102