EU vil ha sirkulær offensiv

Europakommisjonens plan for en bærekraftig økonomi mer preget av gjenvinning og gjenbruk blir hilst velkommen fra næringslivshold i Brussel.

EU-kommisjonen la nylig frem sin handlingsplan for en ressurseffektiv sirkulær økonomisk utvikling i Europa.

Publisert 10.12.15

Internasjonalt

Europakommisjonen ønsker med sitt forslag å etablere en gjennomgående sirkulær tenkning og et tettere samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Utviklingen av den sirkulære økonomien må skje i et langsiktig og globalt perspektiv.

Midt under klimatoppmøtet i Paris presenterte Europakommisjonen sin handlingsplan for en ressurseffektiv sirkulær økonomisk utvikling i Europa

Begrepet «sirkulær økonomi» omtales ofte som et produksjons- og forbrukssystem som skaper et så lite tap som mulig. I en ideell verden ville nesten alt bli brukt på nytt, resirkulert eller gjenvunnet for å produsere nytt.  Dette vil stå i en motsetning til en bruk og kast økonomi.

Denne endrede tilnærmingen fra Kommisjonen støttes av europeisk næringsliv, som er positive til en ressurseffektiv sirkulær økonomisk utvikling i Europa.

- Fra et næringslivsperspektiv er dette en hensiktsmessig tilnærming fra Kommisjonens side, der næringslivet støttes i en langsiktig overgangsfase, sier Roald Gulbrandsen, daglig leder NHO Brussel.

Redusere overforbruk

Kommisjonen ønsker å redusere overforbruk av ressurser og innvirkning på klimaet, i samsvar med EUs mål for bærekraft. Det er her forslaget til sirkulær økonomi kommer inn, der man demper presset på jordklodens ressurser samtidig som planen skal bidra til å styrke næringslivets konkurranseevne, skaper nye forretningsmuligheter og mer innovative og effektive måter å produsere og forbruke på.

- Sirkulærøkonomiens økende betydning krever langsiktighet og  gjør at  myndigheter, næringsliv, forskning, i tillegg til forbrukere må involveres, sier Gulbrandsen.

Den nye pakken fra EU skisserer en mer sammenhengende og konsistent måte å tilnærme seg alle faser av sirkelen. Fremdeles er avfallshåndtering en viktig del, men dette er nå tatt inn sammen med 54 nye tiltak gjennom sirkelen.

Et av EUs flaggskipssatsninger er et resource efficient Europe. Ved hjelp av det indre markedet og mål som lavutslipp og effektivitet dreier dette seg like mye om konkurransekraft som om miljø.

- Handlingsplanen må ses i lys av at den globale konkurransen om ressurser øker. Nå vil vi følge nøye med på hvordan den skal bli iverksatt, avslutter Gulbrandsen.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564