EU vil ha smartere og enklere regler

Kommisjonen ønsker å styrke verdiskapingen i EU. Det indre markedet skal fungere enda bedre med smartere og bedre regler.

Roald Gulbrandsen, daglig leder NHOs Brusselkontor

Roald Gulbrandsen, daglig leder NHOs Brusselkontor.

Publisert 19.05.15

Internasjonalt

Det er snart ett år siden Kommisjonspresident Junker skisserte sin strategi for nye arbeidsplasser og ny verdiskaping i EU. Nå kommer EUs konkrete oppfølgingsplan. Nye og bedre regler blir av den nye Kommisjonen betraktet som en av de viktigste virkemidlene for verdiskaping. Derfor har første visepresident Frans Timmermans fått i oppgave å operasjonalisere strategien. 19. mai la han frem Kommisjonens nye planer.

Nytt regelverksråd

Et sentralt tema blir å klarlegge hvilke områder som skal reguleres og hvordan dette skal skje for å bygge opp under EU sine overordnete målsettinger.  Pakken inneholde nyheter både med tanke på prosess og organisering.

Kommisjonen vil opprette et nytt regelverksråd med heltidsansatte som kun skal ha i oppgave å vurdere konsekvensen av lovgivingsforslag. Dette nye regelverksrådet vil ha mye større makt en tidligere rådgivende råd. Hvis et regelverksforslag ikke blir godtatt av regelverksrådet blir det avvist før det kommer frem til Kommisjonen. Kommisjonen skal ikke bruke tid på unødig regelverk.

– I all hovedsak må vi nå være tidligere inne i prosessene og vi må være mye tydeligere med hva vi mener. Utredningsfasen blir viktig å følge med på da det er i denne fasen grunnlaget for regelverk blir lagt, sier Roald Gulbrandsen, daglig leder av NHOs Brusselkontor. 

Forventningsfullt næringsliv

NHOs paraplyorganisasjon i Brussel Business Europe ønsker det nye regelverksrådet velkommen. Særlig har man forventninger til at dette nye organet vil arbeide på tvers av alle EU institusjoner.   

– Business Europe forventer at de vil vurdere konsekvensen av et nytt regelverk, gjennomgår eksisterende for å se om det er åpent nok og om det henger godt nok sammen, sier Gulbrandsen. 

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564