Europas indre marked er under press

Over 80 prosent av Norges eksport går til EU. Nå utfordres det indre markedets frie bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer.

Monica Mæland tas i mot av Kristin Skogen Lund utenfor Næringslivets Hus

Monica Mæland, næringsminister og Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, er begge opptatt av at det indre markedet i Europa fungerer godt, også for norske bedrifter.

Publisert 30.11.15

Internasjonalt

– Om det gjeninnføres permanente grensekontroller får det enorme ulemper og kostnader for næringslivet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, under Indre markedskonferansen 2015, i regi av NHO og Nærings- og fiskeridepartementet.     

EUs indre marked

 • Det indre markedet skal sikre fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer
 • EØS-avtalen sikres oss samme tilgang som EU-medlemmer
 • 80 prosent av norsk eksport går til EU
 • 65 prosent av norsk import er fra EU

Et eksempel Skogen Lund trekker frem er vår store eksport av fersk fisk. Slike varer har ikke tid å vente på grensene.

– Et velfungerende indre marked, der bedrifter ser det like naturlig å operere i Bayern og Böhmen, som i Bergen og Trondheim, er noe vi jobber for hver dag, sier næringsminister Monica Mæland.

Internasjonalt samarbeid blir enda viktigere

I januar uttalte statsminister Erna Solberg: 
"Et mindre oljeavhengig Norge gjør oss mer avhengig av EUs indre marked. Det betyr at like rammebetingelser og kjennskap til EU-systemet blir viktigere". 

Den europeiske virkeligheten er siden den gang kommet enda tettere på oss. 

 • Vi ser massive flyktningestrømmer inn til Europa. Schengen-samarbeidet står under press og det hersker uenighet innad i EU om byrdefordelingen.
 • Storbritannia sier de ikke lenger vil delta i en "Ever closer union" og skal ha folkeavstemning om sitt medlemskap i EU.
 • På toppen av dette rammes Frankrike av det største terrorangrepet siden 2. verdenskrig.
 • I Europas hovedstad, Brussel, var det nylig nærmest unntakstilstand, på grunn av høy terrortrussel.

– I slike usikre tider er internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang. Heldigvis er vi med i NATO, men ulempen med å stå utenfor EU blir nå tydeligere, sier Skogen Lund. 

NHOs politikkdokument om EU/EØS og norsk næringsliv 

Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge, i samtale med Kristin Skogen Lund, NHO, og Monica Mæland, næringsminister. 

Samfunnsutfordringer skaper også muligheter

Endrede økonomiske, demografiske og teknologiske forutsetninger tydeliggjør behovet for en omstilling. 

– Endringsoppgavene står i kø. Disse utfordringene representerer også enorme muligheter for nytenkning og revitalisering, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør, Innovasjon Norge. 

EU mener dette er våre sju viktigste samfunnsutfordringer:

 1. Klima
 2. Energi
 3. Helse
 4. Transport
 5. Sikkerhet
 6. Mat
 7. Et inkluderende samfunn

– I løsningene på disse utfordringene ligger det store markedsmuligheter. Også for norsk næringsliv, sier Krohn Traaseth.  

Markedsmuligheter for norske bedrifter

 • I kjølvannet av ny klimapolitikk fra FNs klimatoppmøte og EU følger nye regelverk og mål som gir etterspørsel etter nye løsninger.

 • Neste år vil det bli brukt 500 milliarder på offentlige innkjøp i Norge. Det offentlige må ta lederskap og være krevende, slik at næringslivet leverer fremtidens løsninger.

 • Norske bedrifter har rett til å delta i anbudsrunder i hele EØS-området. 18 prosent av EUs BNP brukes på offentlige innkjøp. 

 • Deltakelse i EUs programmer som Horisont 2020. Programmet gir bedrifter en mulighet til å kombinere internasjonale ambisjoner med sine forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Delingsøkonomien utfordrer oss

Delingsøkonomien, den internettbaserte måten å dele og distribuere varer og tjenester på, griper om seg i rekordfart. 

– Dette utfordrer oss og går i et fryktelig tempo. Det må være en balanse mellom å regulere og motivere til innovasjon, samtidig som vi sørger for likeverdige rammebetingelser og at alle bidrar til spleiselaget, sier Mæland. 

Næringsministeren sier at om EU venter for lenge med å avklare spillereglene i delingsøkomien risikerer vi at hvert land lager sine egne regler. 

Omstilling gir økonomisk vekst
– Europa trenger å ta grep for å fortsette å være en vinner, sier Vidar Helgesen, Europaminister. Han fremhever at landene som har tatt tøffe strukturelle grep belønnes med den kraftigste økonomiske veksten.


– Vi trenger nye vekstmotorer i norsk økonomi, sier Helgesen. 

– Norge må ha som ambisjon at vi skal komme ut som en vinner i fortsettelsen av digitaliseringen og automatiseringen, sier Vidar Helgesen, Europaminister. Her med Hege Skryseth, Konsberggruppen, Eva Camerer, Innovasjon Norge og Bård Benum, Powel.

Digitale plattformer for industrien kommer

EU ser nå også på hvordan Europa kan ta en ledende rolle for eierskapet til digitale plattformer. Her har amerikanske bedrifter tradisjonelt vært i føringen.
– Det er viktig at vi i Norge også er med i disse diskusjonene. Vi må tørre å kaste oss ut i det nye, sier Hege Skryseth, konserndirektør i Kongsberggruppen.

Skryseth forventer det vil komme nye digitale plattformer også for industrien. Et sentralt spørsmål blir da hvem som skal eie dem. 17.500 skip bruker utstyr fra Kongsberggruppen. 
– Å eie informasjonsplattformen ombord på disse båtene er både vi og sikkert mange andre interessert i, sier Skryseth. 

– Det indre markedet er spesielt viktig for alt det digitale, sier Hege Skryseth, konserndirektør, Kongsberggruppen.

 

Energimarkedet i Europa endrer seg radikalt
–  Den store innovasjontakten skjer ikke i Norden. Den skjer i Europa, sier Bård Benum, CEO i Powell. 


Benum minner om at energimarkedet i Europa har endret seg radikalt. Da Tyskland besluttet å fase ut energi basert på atomkraft fikk utviklingen av fornybare løsninger fart på seg.

– Få i Norge og Norden er klar over hva som har skjedd. Nå er tyskerne størst i verden på solenergi, sier Benum.

Bård Benum om betydningen av det indre markedet i Europa.


En sterk driver er hvordan transportsektoren vil endre seg bort fra fossilt brensel.
– I energisammenheng beveger det europeiske markedet seg raskest, sier Benum.  

Innvirkningen på strømnettet blir også stor. Nyhetsbransjen var første bransje ut i en sterk digitalisering. Benum mener neste sektor som kommer er energi. En driver er at for å sørge for sikker strømforsyning med sol og vind må strømnettet digitaliseres. 

– Dette skaper store muligheter for selskaper som Powell som jobber med software, sier Benum. 

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102