EUs øko-regler må bli norsk rett

- EUs regelverk for økologisk husdyrproduksjon må snarest inn som en del av norsk rett sier direktør for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre.

Fiskemerder

Europa er det viktigste markedet for norsk fisk. Dette gjelder selvsagt også for den økologiske fisken. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 19.08.16

Internasjonalt

Europa er det viktigste markedet for norsk fisk. Dette gjelder selvsagt også for den økologiske fisken som nå i første omgang blir stengt ute fra Frankrike som det viktigste markedet for denne typen fisk.  I verste fall kan dette forbudet utvides til å gjelde hele EU, og det vil bety store tap for en viktig vekstnæring i norsk havbruk. I regjeringens Europastrategi er tilgangen for norsk fisk på det europeiske markedet en av de viktigste prioriteringene.

- Regjeringen må vise at de har en konkret plan for implementering av dette regelverket for å vise at det er realitet bak målene i strategien, sier Myhre.

EØS-avtalen er avgjørende for norsk næringslivs tilgang til det europeiske markedet. Det er derfor viktig at vi verner om EØS-avtalen og dette betyr at norske myndigheter må følge opp de forpliktelsene vi har i avtalen. Det betyr at vi må oppfylle våre forpliktelser til å ta inn nytt regelverk i avtalen. Hovedprinsippet er at det skal være like regler i det indre marked. Dette sikrer like konkurransevilkår for bedriftene, uavhengig av nasjonalitet. Det skal gå kortest mulig tid fra EU har vedtatt en ny bestemmelse til vi tar den inn i EØS-avtalen. Til gjengjeld gir EØS-avtalen oss en rett til å være med i EUs arbeid med å utforme bestemmelsene i de innledende delene av regelverksutvikling.

- I en tid med uro knyttet til Brexit, svekkelse av WTO-prosessen og store handelspakker som TTIP, er forutsigbarheten gjennom EØS desto viktigere, avslutter Tore Myhre.