Firedoblet kaffeprisen med norsk gjødsel

Gjennom programmet Yara Champion har kaffeprodusenter i Colombia økt både produktivitet og kvaliteten på kaffen.

#205

Ambassadør Johan vibe og utenriksminister Børge Brende. (Foto: Nicolas Lobo-Guerrero, Yara)

Publisert 07.03.17

Internasjonalt

I forbindelse med utenriksminister Børge Brendes besøk til Colombia presenterte Yara noen av landets beste kaffeprodusenter i Bogota. Yara har vært i Colombia i 30 år og har de siste årene gjennom et oppkjøp også vært hovedleverandør av gjødsel til det kolombianske landbruket. Gjennom programmet Yara Champion har kaffeprodusentene økt både produktivitet og kvaliteten på kaffen. Finalistene involveres i aktiviteter som deler kunnskap med andre bønder om hvordan de kan produsere mer og bedre kaffe.

Dette er det tredje Champion-programmet Yara kjører, fortalte sjef for Latin-Amerika Olaf Hektoen, og det har begynt å tiltrekke seg kjøpere av kvalitetskaffe. Enkelte produsenter får opptil fire ganger ordinær markedspris. Yaras skreddersydde gjødsel for dyrking av kaffe bidrar til denne positive utviklingen for mange av de små kaffeprodusentene i Colombia sa Hektoen.

NHO-avtale

Norge har en frihandelsavtale med Colombia som gir markedsadgang for varer og tjenester og investeringsbeskyttelse. Alt ligger med andre ord til rette for økt handel og investeringer sier direktør for Område politikk Svein Oppegaard.

NHO har sett på mulighetene for et tettere samarbeid med søsterorganisasjonene i Colombia for å øke interessen for landet.  Første skritt for NHO er at vi nå har undertegner MoU med søsterorganisasjonen ANDI. 

NHO-direktør Svein Oppegaard, utenriksminister Børge Brende, Yara Champion Liliana Caballero og Yara-direktør Olaf Hektoen. (Foto: Nicolas Lobo-Guerrero, Yara)

#205

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787