Fortsatt stor brexit-usikkerhet

- Det er trist at Storbritannia setter begrensning av innvandring foran deltakelse i det indre marked, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Theresa May, Storbritannias statsminister

Storbritannias statsminister Theresa May under sin brexit-redegjørelse tirsdag. (Foto: Jay Allen/Number 10, CC BY-NC-ND 2.0)

Publisert 18.01.17

Internasjonalt

Brexit har skapt stor uforutsigbarhet, både globalt, i Europa, og for forholdet mellom Norge og Storbritannia. Mays tale gir oss en del svar på hvordan britene tenker og reduserer således usikkerheten noe, mener Skogen Lund:

- Men vi vet fortsatt ikke hvordan det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia blir – det er like avhengig av hvordan EUs 27 medlemsland med nesten 450 millioner innbyggere vil forholde seg til britenes ønske om en «hard Brexit». Det vil det fortsatt ta år å få svar på.

- Vi tror Storbritannia vil tape på å gå ut av det indre marked – ikke bare økonomisk. De fire frihetene – fri flyt ikke bare av arbeidskraft og varer men også av kapital og tjenester, felles europeisk regelverk og tilsynsorganer som sikrer at alle medlemsland etterlever reglene og gir et reelt indre marked med likebehandling, gir ikke bare virksomheter forutsigbarhet for handel og investeringer, men også enkeltindivider som ønsker å reise, bo, studere og arbeide i et annet land, forutsigbarhet og like rettigheter.

Den britiske løsningen er derfor fullstendig uaktuell for Norge:

- EØS-avtalen sikrer norske bedrifter adgang til det indre marked – det langt største og viktigste markedet for Norge – på like vilkår som sine europeiske konkurrenter. I praksis er dette vårt nærmarked og hjemmemarked. For Norge – et lite land med en åpen økonomi – er det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen hverken reforhandling eller frihandelsavtale, men et fullt medlemskap. Og det er for tiden ikke er aktuelt.

- Det er viktig nå at norske myndigheter jobber for å være først i køen for å få på plass en god avtale med britene.

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Mobil
92260139