Fremgang i WTO, men mer må til

- Vi er glade for frihandelsavtalen for IT-produkter som ble inngått under WTO-møtet i Nairobi, men vi hadde håpet på større fremgang i Doha-runden, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

- WTO må forbli en bærebjelke i norsk handelspolitikk, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto

Publisert 28.12.15

Internasjonalt

Harto mener at i mangel av en ny WTO-avtale er det viktig å inngå frihandelsavtaler med våre største handelspartnere, herunder USA, Kina og India.

Under ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Nairobi, som ble avsluttet 19. desember, ble det oppnådd enighet om en rekke tiltak på landbrukssiden og vedtak til fordel for de minst utviklede landene (MUL).

53 land inngikk avtale om høyteknologi

En avtale mellom 53 WTO- land, herunder EU, USA, Kina og Norge, om tollfri handel med høyteknologiske varer fremsto som det viktigste gjennombruddet for industrien.

Det ble dessverre ikke enighet i Nairobi om man formelt skulle avslutte eller videreføre den såkalte Doha-runden fra 2001 om en ny omfattende WTO-avtale.  Men NHO er fornøyd med at medlemmene forpliktet seg til å fortsette forhandlingene om landbruk, industrivarer, tjenester og regelverk.

WTO avgjørende for Norge

- WTO må forbli en bærebjelke i norsk handelspolitikk, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto. – Det er helt avgjørende for Norge, som står utenfor de store handelsblokkene, at de økonomiske spillereglene er felles for flest mulig land. Der det ikke er realistisk å oppnå enighet blant alle WTO-medlemmer, bør likesinnede land gå sammen om å fremforhandle nye avtaler, slik vi ser for eksempel med avtalen om tjenester (TISA).

Samtidig er det langt større dynamikk i forhandlinger mellom land og regioner enn i rammen av WTO. USA og 11 andre Stillehavsland ble nylig enig om en omfattende frihandelsavtale. EU og USA forhandler om en avtale som vil omfatte både tariffer, standarder, regler og investeringer (TTIP). 

Mangler avtaler med seks av verdens største økonomier

– De mega-regionale avtalene som nå vokser frem synliggjør Norges utfordringer når det er stillstand i WTO, sier Harto.  - Vi mangler frihandelsavtaler med seks av verdens største økonomier, herunder USA, Kina og India. Og når våre desidert viktigste handelspartnere – EU og USA – forhandler om frihandel i vår del av verden, sitter vi ikke ved forhandlingsbordet.

 - Norge må fortsette å være en pådriver for å styrke forhandlingskapasiteten i WTO, slik at vi får nye avtaler også på viktige områder for norsk næringsliv, som industritariffer, tjenester og investeringer, sier Harto. – Samtidig er det avgjørende å få på plass frihandelsavtaler med våre viktigste handelspartnere. Ikke minst forventer vi at regjeringen vil føre en aktiv politikk med formål å sikre at Norge får en likeverdig tilknytning til et fremtidig transatlantisk frihandelsområde, TTIP.

 WTO-gjennombrudd for ITInternasjonalt og næringsfremme (politikkdokument)WTOs ministermøte i Nairobi