Gjennombrudd med Kina: - Gode nyheter for Norge

Forholdet mellom Norge og Kina normaliseres. - Dette er gode nyheter for norsk næringsliv, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Shanghai

Shanghai. (Foto: iStockPhoto)

Publisert 19.12.16

Internasjonalt

- Våre bedrifter står klare til å satse på ny vekst i handelen med Kina. Denne etterlengtete normaliseringen av forholdet til Kina er gode nyheter for ikke minst eksporten av sjømat. Vi tror dette vil bety at en full frihandelsavtale mellom Norge og Kina nå kan komme på plass, sier Skogen Lund.

- Regjeringen fortjener stor honnør for at de etter en lang og krevende prosess har klart å oppnå et resultatet der norske interesser er godt ivaretatt. Vi har stor forståelse for at dette har vært en vanskelig balansegang. Kina vil spille en nøkkelrolle ved den globale grønne omleggingen som er underveis. Her kan et godt samarbeid mellom Norge og Kina fremme nye teknologiske løsninger og produkter.      

- I tillegg til sjømat er reiseliv, leverandørindustrien for olje og gass og shipping godt rustet for bedre handelsforbindelser med Kina.