Bærekraft og business

Muligheter verdt milliarder for NHO-bedriftene

FNs ambisiøse bærekraftsmål kan ikke gjennomføres uten privat næringsliv. FNs visegeneralsekretær Grete Faremo oppfordrer norske bedrifter til å komme den 2. mars for å høre om nye forretningsmuligheter i FN-markedet.

#205- Bedriftene bør komme den 2. mars for å lære, for å knytte nettverk, for å delta i diskusjonene og for å ta initiativ til å inngå nye lønnsomme partnerskap.

- Bedriftene bør komme den 2. mars for å lære, for å knytte nettverk, for å delta i diskusjonene og for å ta initiativ til å inngå nye lønnsomme partnerskap. Ta med visittkort, oppfordrer Grete Faremo, administrerende direktør i UNOPS. (Foto: KOICA)

Publisert 16.02.17

Internasjonalt, Næringsutvikling i sør

Grete Faremo er administrerende direktør i FNs operasjonelle arm, prosjektorganisasjon UNOPS -United Nations office for project services. Hun kommer til Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling - NKIU - den 2. mars for "å fri" til norske bedrifter.

Les mer og meld deg på NKIU-konferansen den 2. mars her

- Nå, og i årene fremover, vil det åpne seg enorme markedsmuligheter som følge av bærekraftsmålene, sier Faremo.
Hun oppfordrer alle landets små og store bedrifter til å kjenne sin besøkelsestid nå - når det gjelder å bli leverandør til FN markedet.

- Bærekraftsmålene vil gi muligheter i land som tidligere har vært overlatt kun til bistandspenger og som det har vært risikofylt å jobbe i.
- Særlig for dem som er villige til å utvikle nye strategier og fokusere på langsiktig vekst, er det muligheter. Og det er ofte lønnsomt å være tidlig ute, frister hun.   

6 trillion USD per år

Bærekraftsmålene er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og finne klimaløsninger innen 2030.  For å nå målene har rådgiverfirmaet McKinsey regnet ut at i perioden mellom 2015 og 2030 vil det være behov for investeringer verdt svimlende 6 trillion USD hvert år.  
- Infrastruktur er kjernen i alle de 17 bærekraftsmålene og vil, ifølge McKinsey, kreve investeringer på 89 trillion USD, sier Faremo.
40 trillion USD, eller 43 prosent av den totale summen, vil gå til investeringer knyttet til energi. Transportrelaterte investeringer vil kunne absorbere 27 trillion USD, etterfulgt av vann/avfallshåndtering på 19 trillion USD.  Landbruk og helse er også bransjer som fremheves.

Lanserer nye investeringsløsninger

Grete Faremo og UNOPS har for øyeblikket all sin oppmerksomhet rette mot hvordan det skal bli lettere for alle typer bedrifter å delta i dette markedet.

- Vi utvikler nå nye investeringsløsninger og bærekraftige prosjektporteføljer for å katalysere privat kapital. I første omgang rettet mot leveranser rundt tilgangen av grunnleggende varer og tjenester, sier Faremo.
- Vi satser både på såkornkapital - for utvikling og støtte av helt nye prosjekter -  og også kapital til finansering av pågående og allerede målbare bærekraftige prosjekter. 

- Vårt nettverk og vår erfaring i utviklingsland, og det faktum at vi er FN, kan være med å minimere risiko og støtte opp under investeringer i utfordrende markeder, mener hun.   

Det er spesielt i markeder i Asia (India, Indonesia, Filipinene) i Latin Amerika (Chile, Peru, Paraguay) og i Afrika (Ghana, Kenya, Senegal og Rwanda) Grete Faremo og FN retter seg mot  

Leverer til FN for 48,9 million USD

- Flere og flere norske bedrifter gjør allerede god butikk ved å levere til FN markedet, og det er plass til enda flere, sier Faremo.

I 2015 var 158 norske bedrifter registrert som leverandører til 22 forskjellige FN organisasjoner, dette til en verdi av 48.29 million USD. Ifølge UNOPS var dette en økning på 76,6 prosent fra året før.  - Men Norske bedrifter utgjør kun 0,27 prosent av alle de som leverer til FN systemet så det er mye å gå på, mener Faremo.
- Det er ingen grunn til at denne prosenten ikke skal øke i årene som kommer.

Bærekraftig forretningsmodell = økt omdømme 

Faremo mener bedrifter og ledere som nå blir med, sammen med FN, for å løse verdens utfordringer vil bli sett på som nyskapende og effektive. 
- Ved å aktivt å legge opp til en bærekraftig forretningsmodell og planlegge i forhold til bærekraftsmålene, er jeg ikke i tvil om at dette vil øke bedriftens omdømme, sier Faremo. 
- Over tid vil dette igjen bety at bedriftene tiltrekker seg flere investeringer, de flinkeste arbeidstakerne og lojale kunder.   

Dette gjør du for å samarbeide med FN:

Anskaffelser:

Følg med på FNs/UNOPS side for utlysninger av oppdrag, UN Global Marketplace https://www.ungm.org/
Bli med på Innovasjon Norges og UNOPSs felles seminarer der det informeres om hvordan norske bedrifter skal forholde seg for å bli leverandør til FN systemet.    


Innovasjon:

Det er nylig lansert en Possibilities Portal  https://www.unops.org/english/Services/Procurement/Pages/Possibilities.aspx

Her kan bedrifter med innovative løsninger få tips om nye markeder. Tekniske nyvinninger kan bli vurdert som mulige løsninger på de prosjektene som skal settes i gang i forbindelse med å nå bærekraftsmålene.

Partnerskap:

Inngå partnerskap med andre bedrifter. For å spre risiko og for å gjøre det mulige til å levere til store prosjekter.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Mobil
91191703