Høyere ambisjoner og mindre detaljstyring

Europakommisjonens nye president ønsker et EU som er mer effektivt, større og mer ambisiøst i de store sakene. Positivt, mener NHO.

Jean-Claude Juncker er påtroppende president i Europakommisjonen. (Foto: Kommisjonen)

Publisert 12.09.14

Internasjonalt, NHO Brussel

Påtroppende president i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte onsdag sitt nye team. I en tid hvor EU blir møtt med misnøye fra store deler av Europas befolkning, ønsker Juncker å effektivisere institusjonens styring. Det lover godt for både folk og bedrifter.

Junckers nye Europakommisjon består, som den forrige, av én kommissær fra hvert av EUs 28 medlemsland. Han har imidlertid foreslått en ny struktur. Syv av de 28 kommissærene blir visepresidenter og vil få ansvaret for definerte prosjekter. De skal styre og koordinere arbeidet på tvers av fagavdelingene.

Erfarne toppolitikere

Det mangler ikke på erfaring i det nye kollegiet. Fem av kommissærene er tidligere statsministre, fire er tidligere visestatsministre, mens 19 av dem har erfaring som statsråd. Over halvparten har også solid erfaring fra EU-systemet.

Flere av de nordiske kommissærene har fått tunge poster. Svenske Cecilia Malmstrøm, har fått ansvar for handelspolitikken og dermed det viktige arbeidet med den omfattende handels- og investeringsavtalen med USA (TTIP). Danske Margrethe Vestager har fått ansvar for konkurransepolitikken.

Før det nye kollegiet kan starte arbeidet må det godkjennes av Europaparlamentet og formelt oppnevnes av Det europeiske råd. Det er ventet at den nye kommisjonen er på plass i starten av november.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Cecilia Malmstrøm blir ny kommisjonær for handelspolitikk. (Foto: Kommisjonen)

Betydning for næringslivet

Med sin nye struktur og ansvarsfordeling har Juncker tatt viktige grep for å sikre en mer effektiv kommisjon. Dette ser lovende ut med tanke på norske forventninger om en mer handlekraftig institusjon. BUSINESSEUROPE, som hadde klare krav til ny og bedre styring av Kommisjonen, er fornøyd med de grepene som nå er tatt.

Administrerende direktør, Markus Beyrer, uttalte i går at den nye strukturen «understreker målet om fokus på avgjørende prioriteringer som er nødvendige for å bedre Europas konkurranseevne og for å sikre vekst og sysselsetting».

EUs nye Kommisjon ser lovende ut med tanke på norske forventninger om et mer handlekraftig Europa.

Energiunion

Blant vise-presidentenes prioriterte prosjekter finner vi blant annet Energiunion og Sysselsetting, Vekst og Investering.  NHO ser særlig fram til at satsingen på Energiunionen fylles med innhold og oppfordrer norske myndigheter til å være spesielt aktive på dette området. Norge bør bidra med ekspertise og innspill til EU i den kommende fasen, der den nye kommisjonen vil etablere sin strategi.

Juncker har også slått sammen portfolioene for energi og klima, noe som er i tråd med NHOs oppfordring til en helhetlig energipolitikk.

Fordel for Norge

I tillegg til energiområdet blir det også svært spennende å følge forhandlingene om TTIP. Svenske Cecilia Malmstrøm er som veteran å regne i Brussel med sin lange fartstid som Kommisær og tidligere også som parlamentsmedlem. Det er stor tro tiltro til at hun vil dra avtalen i havn. Det at en svensk kommissær har fått ansvar forTTIP prosessen vil sannsynligvis ikke være en ulempe for Norge og vil forhåpentligvis gjøre det enklere å få forståelse for norske interesser og også muligheten for en norsk tilknytning.

Små og mellomstore bedrifter er for første gang nevnt konkret i en av porteføljene: Indre Marked, Industri, Entreprenørskap og SMB’er. Dette er positivt for norsk næringsliv, som i stor grad består av slike virksomheter.