I dag starter brexit: Minimér skadene

- Det er i både EUs og Norges interesser at de økonomiske relasjonene til Storbritannia blir så tette som mulig etter brexit, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Theresa May, Storbritannias statsminister

Theresa May, Storbritannias statsminister, signerte i går det formelle utmeldelsesbrevet til EU. (Foto: Jay Allen/Number 10)

Publisert 29.03.17

Internasjonalt

I dag starter formelt britenes utmeldelsesprosess fra EU, ved at Storbritannia har aktivert artikkel 50 i Lisboatraktaten. 40 år med politisk og økonomisk samarbeid skal reforhandles på to år.

- Både EU, Norge og Storbritannia er avhengige av økonomisk vekst for å bidra til sysselsetting og videre utvikling av et fritt, demokratisk og sosialt rettferdig Europa. En viktig forutsetning for dette er et fortsatt og velfungerende indre marked i EU, sier Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

- Det er svært uheldig, for alle parter, at Storbritannia trekker seg ut. Nå er det viktig at så nære økonomiske relasjoner som mulig mellom EU og Storbritannia opprettholdes.

Det er også nødvendig at de fire frihetene – fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft – bevares, understreker NHO-sjefen.

- Nå trenger vi en myk overgang mot en fremtidig handelsavtale, slik at bedrifter og næringslivet kan forberede og tilpasse seg den nye situasjonen. De ugunstige effektene av brexit for bedrifter og borgere må begrenses.

Ved at landet trekker seg ut av EU, går de også ut av EØS-samarbeidet, slik at det er behov også for nye avtaler mellom Storbritannia og Norge.

- EU er Norges viktigste handelspartner som vi er tett knyttet til gjennom EØS-avtalen og Storbritannia er ett av våre viktigste enkeltmarkeder innenfor EU. Fra et næringslivs- og verdiskapingsperspektiv vil det være ønskelig med løsninger så nært som mulig dagens samarbeid dersom det lar seg gjøre.

- Norske myndigheter ønsker å knytte Norge opp mot overgangsordninger mellom EU og UK, noe som vil sikre helt nødvendig forutsigbarhet også for norsk næringsliv.

Storbritannias uttreden av EU har medført usikkerhet for bedrifter og norsk næringsliv. NHO arbeider tett med norske myndigheter og vil komme med innspill om konkrete forhold til prioriteringer i deres videre arbeid opp mot deres kontakt med EU og UK.

- Det er helt klart av norsk interesse å være så tett på de kommende forhandlingene som mulig. Vi vil derfor oppfordre våre medlemsbedrifter til å ta kontakt med oss om slike forhold direkte eller via våre lands-, bransje- eller regionforeninger, sier Skogen Lund.