Indre marked-konferansen 2014

Hvordan Norge kan fremstå med en tidlig, tydelig og samlet stemme i Brussel var tema på årets indre marked-konferanse.

Publisert 26.11.14

Internasjonalt

Årets arrangement, som NHO og Nærings- og fiskeridepartementet avholdt i fellesskap, var det femte i rekken. Nærmere 100 deltakere fra næringsliv, forvaltning og organisasjonsliv og media deltok. EU/EØS-minister Vidar Helgesen, næringsminister Monica Mæland, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Europasjef i DNV GL, Ketil Djønne, understreket alle viktigheten av å komme tidlig i inngrep med prosessene i EU. 

Næringsminister Mæland presenterte foregangslandsinitiativet ("frontrunner initiative"), som regjeringen har besluttet å slutte seg til. Initiativet skal bidra til å bedre utnytte potensialet som ligger i det indre marked og fjerne unødvendige handelshindre.

Kristin Skogen Lund uttrykte klare forventninger til regjeringens arbeid med å fremme norske interesser i det indre marked og trakk bl.a. frem viktigheten av dialog med næringslivet og behov for et generelt kunnskapsløft om EU/EØS i samfunnet. Skogen Lund overleverte også en rapport utarbeidet av NUPI, om hvilke konsekvenser en mulig transatlantisk handels- og investeringsavtale mellom EU og USA (TTIP) vil kunne få for norsk næringsliv.

EU/EØS-minister Helgesen redegjorde for regjeringens europastrategi. Et hovedgrep her er opprettelsen av regjeringens europautvalg, som skal bidra til å styrke den politiske oppmerksomheten om europaspørsmål. 

Ketil Djønne fra DNV GL, understreket viktigheten av å spille på lag, og da også med andre land og aktører: - Man kommer ingen vei med alenegang, sa Djønne, som leder DNV GLs nyopprettede kontor i Brussel. Han synes det er positivt at man nå ser en merkbar oppgiring i europapolitikken.

- En tredel av omsetningen til DNV GL kommer fra det europeiske markedet, samtidig som EUs regelverksutforming får betydning for selskapets fire hovedområder. DNV GL=Europa, uttalte Djønne.

Innleggene la grunnlaget for en aktiv debatt med mange spørsmål fra salen. Blant temaene som engasjerte var TTIP, EUs arbeid med regelforenkling, og den digitale økonomien, som er en av Junckers tre hovedprioriteringer for den nye Europakommisjonen.

Næringsråd Lars Erik Nordgaard og direktør for Svenskt Næringslivs Brusselkontor, Jens Hedstrøm, reflekterte rundt ny Europakommisjon med den nye strukturen, nytt Europaparlament og hvordan styrkeforholdet mellom institusjonene kan komme til å utvikle seg i den neste femårsperioden.

Kontakt oss

Anne Louise Aartun Bye

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

anne.aartun.bye@nho.no
Telefon
23088296