Ingen grunn til å gå av hengslene

Ingen grunn til å gå av hengslene gjennom å beskrive normal møtevirksomhet om Kina som konspirasjoner, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i et kort innlegg i Aftenposten.

Publisert 28.05.14

Internasjonalt

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

I omtrent hele medie-Norge blir et møte om Kina mellom næringslivsorganisasjoner, bedrifter og andre beskrevet som hemmelig, konspiratorisk og oppsiktsvekkende.

Det er ingen grunn til å gå av hengslene gjennom å beskrive normal møtevirksomhet om Kina som konspirasjoner. Forholdet til Kina er veldig viktig for norsk næringsliv. Det er en naturlig del av arbeidet for ulike interesseorganisasjoner i næringslivet å avholde møter der vi utveksler erfaringer om forholdet til Kina og mulighetene for å bedre dette. Det hadde vært mer oppsiktsvekkende om vi ikke hadde engasjert oss i dette arbeidet. Det er heller ikke noe spesielt hemmelighold rundt disse møtene.

I Norge avholdes det hundrevis av møter hver dag hvor pressen ikke er invitert. De er ikke hemmelige av den grunn. Vi må ha anledning til å drøfte Kina-saken oss imellom. Det er ikke noe konspiratorisk ved det.

(Artikkelen stod først på trykk i Aftenposten 28. mai 2014.)