Innovasjon Norge åpner to nye kontorer

Organisasjonen åpner kontorer, øker bemanningen i flere europeiske land, men legger også ned flere kontorer.

Fungerende avdelingsdirektør i NHO, Anne Louise Aartun Bye.

Fungerende avdelingsdirektør i NHO, Anne Louise Aartun Bye.

Publisert 24.01.17

Internasjonalt

Mange av NHOs medlemmer satser på nye markeder utenfor Norges grenser. Da kan Innovasjon Norges kontorer i utlandet ofte hjelpe med markedskunnskap, nettverk og ulike tjenester.

Innovasjon Norge (IN) vurderer potensialet et kontor har for norsk næringsliv i det aktuelle landet. En del av vurderingen er hvor IN kan utgjøre størst forskjell for norsk næringsliv og verdiskaping. Derfor har Innovasjon Norge bestemt å:

  • åpne et nytt kontor i Dubai for Midtøsten
  • åpne et nytt kontor i München
  • øke bemanningen i Danmark og Sverige

Det skaleres også ned enkelte steder:

  • kontorene i Tyrkia og Malaysia legges ned
  • i Russland legges kontoret i St. Petersburg ned
  • i Estland blir det færre ansatte og ordningen med konsulentavtaler avvikles i alle land

- Det er positivt at Innovasjon Norge styrker sin tilstedeværelse hos flere av våre viktigste handelspartnere i Europa, og åpner kontor i Dubai. Samtidig har de fleste av våre medlemmer som jobber mot og i Russland, virksomhet ut fra St Petersburg. Jeg håper derfor at Innovasjon Norge vurderer en gjenopprettelse av dette kontoret når sanksjonene en dag oppheves, sier fungerende avdelingsdirektør i NHO, Anne Louise Aartun Bye.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787