Innspill til strategi for internasjonalisering og eksport

Å sikre markedsadgang, både gjennom EØS-avtalen og nye frihandelsavtaler, er ett av flere forhold som NHO har spilt inn til regjeringen strategi.

Publisert 03.07.17

Internasjonalt

Internasjonalisering og tilgang til markeder er av avgjørende viktighet i den omstillingsprosessen som Norge gjennomgår. I dette innspillet til regjeringen peker NHO på tre forhold: markedsadgang gjennom en aktiv handelspolitikk, bedre og mer målrettet innretning av offentlige virkemidler og understøtting av internasjonaliseringen av norsk næringsliv.