Næringslivsseminar i Israel

Energi vil være hovedtemaet når den norske ambassaden i Tel Aviv inviterer til israelsk-norsk næringslivsseminar 5. november 2014.

Hovedtema for seminaret er energi, både fossil og fornybar.

Publisert 27.10.14

Internasjonalt

Norges ambassade i Israel inviterer, sammen med sine israelske partnere, til norsk-israelsk næringslivsseminar i Tel Aviv onsdag 5. november.  Seminaret vil fokusere på energi, bioteknologi og yrkesutdanning på energiområdet.

NHO støtter dette initiativet fra den norske ambassaden. Seminaret vil blant annet legge opp til "matchmaking" mellom norske og israelske bedrifter og næringslivsaktører. Dette vil gi muligheter for bedrifter, på begge sider, å identifisere mulige partnere for fremtidige prosjekter i Israel og i Norge.

Handelen mellom Norge og Israel er økende. Samlet eksport fra Norge var på 666 millioner kroner i 2013, mens importen var på totalt 806 millioner kroner samme år.

Seminaret sikter først og fremst på å tilrettelegge kontakt mellom norske og israelske bedrifter. Så langt plassen tillater det er andre interesserte også velkomne til å delta.

Rom for deltakere er bestilt på Dan Panorama Hotel, hvor også konferansen finner sted. Det er ingen deltakeravgift for seminaret, men reiseutgifter og hotell må dekkes av den enkelte.

Program: Norwegian - Israeli Business Seminar

Hvis du ønsker å delta på seminaret vennligst meld deg på via denne lenken.

De som er interessert i et rent gass-fokusert seminar har muligheten til også å delta på «Israel Energy & Business Convention 2014», hvor den viktigste dagen for utenlandske selskaper er den 4. november. Deltageraviften er, med "norsk" rabatt, ca. 550 USD. Påmelding via denne lenken.

Kontakt oss