Jubileum for europeisk samarbeid

Lørdag er det 60 år siden Romatraktaten ble signert. En avtale som har sikret fred, vekst og velferd i Europa.

EU-parlamentsbygningen

Europeisk samarbeid illustrert med EU-parlamentet. (Foto: iStockPhoto)

Publisert 24.03.17

Internasjonalt

- Når vi ser tendenser til mer proteksjonisme og handelshindringer rundt oss, for eksempel i Storbritannia og USA, er det ikke minst viktig å se hvilke positive resultater samhandling og samarbeid kan føre med seg. Tross mange vanskeligheter har EU, og forløperne til EU, oppnådd svært mye i sine 60 år, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

- Det vi trenger nå, er mer samarbeid, ikke mindre.

- Vår tilknytning til EU går gjennom EØS-avtalen og den sikrer oss tilgang på et marked som er 100 ganger så stort som det norske. Det vet våre medlemmer å utnytte.

- Nesten alt vi selger til utlandet går til land innenfor EU. Når vi eksporterer varer og tjenester til et større marked, får vi utnyttet ressursene våre bedre.

- For NHOs medlemmer bidrar all handel til at alle blir mer effektive, får økt kompetanse, større vekst og kan ansette flere. Samtidig får forbrukerne større valgmuligheter.

I tillegg gir EØS-avtalen mer enn en frihandelsavtale. Den sikrer blant annet felles regler for fri tjenestehandel, fri kapitalbevegelse, fri etableringsrett, tilgang til det store markedet for offentlige anskaffelser, tilgang til skole- og studiemuligheter, helsetjenester og billigere teletjenester.

- Å si opp EØS-avtalen er derfor et sjansespill for norsk økonomi og alles velferd, sier Skogen Lund, som mener det eneste alternativet er et fullverdig norsk medlemskap i EU.

Markering i Oslo: Sammen om Europa, nei til populisme