Kan du bli rammet av toll på stål?

EU truer med å innføre toll og/eller kvote på import av stålbearbeidede produkter fra Norge innen kort tid.

Publisert 10.04.18

Internasjonalt

Norsk Industri og NHO har identifisert et titalls bedrifter som kan bli rammet av toll på eksport av bearbeidete stålprodukter til EU. I løpet av få dager vil vi motta et spørreskjema fra EU-kommisjonen som vil bli sendt disse bedriftene.

Toll-trusselen er svar på tiltak hvor USA har startet utviklingen med sine tiltak.

NHO og Norsk Industri var torsdag sist uke i møte med to departementer for å sjekke status for saken. Vi viser også til pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I løpet av få dager vil vi motta et spørreskjema fra EU-kommisjonen som vil bli sendt til bedrifter som vi har identifisert at kan bli rammet, ved at de i fjor hadde eksport til EU av produkter innen de produktområdene EU har varslet mulig tollsats på (se notatene: NOI SFG STEEL (Safeguard investigation og Note Verbale).

Bedriftene bes senest innen tre uker etterpå returnere utfylt skjema til EU-kommisjonen - et viktig bidrag for å bli vurdert unntatt fra eventuelle EU-tiltak som toll eller kvoter på bedriftens produktområder.

Les også hos Norsk Industri: Handelskrig mellom de store - Norge mellom barken og veden?

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102