SPØRREUNDERSØKELSE

Kartlegger ønsker til Innovasjon Norge

NHO ønsker å kartlegge medlemmenes erfaringer med og fremtidige ønsker knyttet til Innovasjon Norges internasjonale arbeid.

Er du medlem i NHO og har eller planlegger internasjonal virksomhet? Bruk 5-10 minutter til å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 16.11.15

Internasjonalt

NHO er opptatt av at norske bedrifter i sitt internasjonale arbeid får god hjelp av utenrikstjenesten og Innovasjon Norge. Vi ser det derfor som positivt at Innovasjon Norge nå gjennomgår sin internasjonale virksomhet og skal lage en ny internasjonal strategi. NHO er invitert til å bidra i dette arbeidet. For å gi mest mulig relevante innspill ønsker vi å kartlegge våre medlemmers erfaringer med og fremtidige ønsker knyttet til INs internasjonale arbeid.

Vi vil derfor sette pris på om medlemmer i NHO som har eller planlegger internasjonal virksomhet tar seg tid til å svare på spørsmålene i vedlagte undersøkelse. Undersøkelsen tar 5-10 minutter og behandles anonymt. Frist: 20. november.

GÅ TIL UNDERSØKELSEN HER

Enkelte bedrifter vil i disse dager også ha mottatt en undersøkelse fra Innovasjon Norge som også er tilgjengelig på INs nettsider. Undersøkelsene supplerer hverandre.