Kinas økonomi går forbi USAs

Verdensbanken offentliggjorde 30. april 2014 nye beregninger som viser at Kina antagelig går forbi USA allerede i år. Det er tidligere enn hva man har trodd før. Kina er dermed snart verdens største økonomi. 

Publisert 09.05.14

Internasjonalt

-Dette viser at det er viktig at Norge snarest får normalisert sitt politiske forhold til Kina, uttaler næringspolitisk direktør i NHO, Petter H. Brubakk. -Kina har hatt en enorm økonomisk vekst de siste tiårene og fungert som en motor i verdensøkonomien, også under de senere års økonomiske kriser i USA og Europa, sier han.

Kina er ikke bare i ferd med å bli verdens største økonomi. Landet er også i ferd med å bli verdens største handelsnasjon. Kina er verdens største eksportør og verdens nest største importør. Brubakk sier at bytteforholdet med Kina har vært avgjørende for norsk velstandsøkning det siste tiåret og med sin voldsomme produksjonsvekst har Kina hatt et stort importbehov for råvarer. -Dette har drevet opp prisene på norske eksportvarer. Vi har samtidig kunnet importere stadig billigere forbruksvarer produsert i Kina, sier Brubakk. 

Også politisk spiller Kina en stadig viktigere rolle, både i internasjonale organer som FN, i freds- og konfliktspørsmål, i klimaforhandlinger og i regionale spørsmål. -Med vår åpne økonomi og internasjonale orientering, er det viktig å kunne ha politisk dialog med de største og viktigste aktørene internasjonalt, sier Brubakk videre.

Norsk og kinesisk næringsstruktur utfyller hverandre godt, spesielt på områder der Norge er verdensledende og har unik kompetanse. Dette gjelder særlig energi, både fornybar og petroleum, maritim sektor og miljøteknologi. Kinesiske ledere legger i sin økonomiske strategi økt vekt på nasjonalt forbruk. Den raske fremveksten av en stor middelklasse tilsier at det er et stort potensial for økt norsk eksport, ikke minst av norsk sjømat.

For ytterligere informasjon om studien fra verdensbanken: http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/270056-1183395201801/Summary-of-Results-and-Findings-of-the-2011-International-Comparison-Program.pdf