Derfor er EØS-avtalen viktig for Norge

Mesteparten av alt som eksporteres fra Norge går til EU. Å si nei til EØS er å gamble med norske arbeidsplasser og velferdsstatens fremtid.

Tegning av en lasetbil som passerer en grense.

EØS gir en enklere og mindre kostbar handel for både bedrifter og forbrukere. Illustrasjon: Metock Ya/ NHO

Publisert 11.05.17

EØS

EØS-avtalen bidrar til økt handel og tettere samhandling mellom Norge og EU. Dette gir gevinster for enkeltpersoner, bedrifter og økonomien blant annet i form av arbeidsplasser. 

EØS-avtalen gjør Norge til endel av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport.  

1. EØS-avtalen bidrar til å sikre norske arbeidsplasser


EØS-avtalen gir norske bedrifter tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Det er 100 ganger større enn det norske markedet.

  • 80 prosent av alle varer vi selger til utlandet selges til EU.

  • 60 prosent av alle varer vi kjøper fra utlandet kommer fra EU.

  • Felles regler gjør det enklere og billigere  å handle med EU-landene.

  • Uten EØS-avtalen blir varene vi eksporterer mindre konkurransedyktige. 

Mer om hvorfor EØS sikrer arbeidsplasser

2. EØS-avtalen og andre avtaler med EU gjør hverdagen din enklere 

Disse avtalene gir norske og europeiske studenter, arbeidstakere og forbrukere:

  • passfrie reiser til Europa
  • fri tilgang til det europeiske studie- og arbeidsmarkedet
  • tryggere mat 
  • billigere roaming
  • bedre rettigheter for forbrukere
  • tilgang til helsetjenester i Europa 

Norske arbeidstakere kan søke jobb og studere i et annet EU/ EØS-land uten hindringer

Mer om hvordan EØS gjør hverdagen din enklere

3. EØS-avtalen beskytter bedriften du jobber i

Med EØS-avtalens regler for offentlige anskaffelser, konkurranse og statsstøtte kan ikke norske bedrifter bli behandlet ulikt andre europeiske bedrifter. Ved brudd på disse reglene kan bedrifter klage til ESA/ EFTA-domstolen. 

Mer om hvordan felles regler gjennom EØS er en styrke for bedrifter

4. EØS-avtalen viktig for innovasjonen i norske bedrifter 

Norsk økonomi må omstille seg til en tid der olje- og gass-eksporten gradvis reduseres. Tilgangen til det europeiske markedet kommer i denne sammenheng til å bli viktigere enn noensinne. Den internasjonale konkurransen bidrar til innovasjon og nytenkning i norske bedrifter.

Samhandling gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og tilgang til kunnskap og teknologi som er utviklet utenfor Norge, er også viktig for innovasjon i norske bedrifter.

Mer om hvordan EØS bidrar til innovasjon