Hvordan beskytter EØS-avtalen bedriften du jobber i?

EØS-avtalen gjør at alle bedrifter i Europa forholder seg til de samme reglene. Dette gir norske bedrifter like muligheter og rettigheter, både innad i Norge og i alle EU-land.

Publisert 12.05.17

EØS

Når norske bedrifter skal selge fersk fisk til Europa er det en kamp mot klokka. Ingen har så dårlig tid som en død laks, sies det. Dersom fisken ble stanset i veterinærkontroll på grensen til EUs marked, ville fisken ikke lenger vært like fersk når den kom fram til kunden i Europa. Dette slipper vi, fordi Norge er med i EØS-avtalen.

Mange av statene i Europa har store offentlige sektorer, som kjøper varer og tjenester av bedrifter. Takket være EØS-avtalen, konkurrerer norske bedrifter om offentlige anbud over hele Europa, på like betingelser som alle andre. 

De samme reglene har ført til at norske bedrifter konkurrerer på like vilkår også internt i Norge. Før EØS-avtalen ble innført, var det vanlig at kommuner forfordelte bedrifter, avhengig av hvor i landet de var fra.