Hvordan gjør EØS-avtalen hverdagen din enklere?

Det europeiske samarbeidet innebærer at nordmenn kan reise hvor som helst innenfor det såkalte Schengen-området uten å vise pass.

Publisert 12.05.17

EØS

Uten dette samarbeidet vil EUs ytre passgrense mot Norge gå ved svenskegrensen, og det er ikke gitt at den gamle avtalen om passfrihet mellom Norge og Sverige, fra tiden før Sverige var med i det indre markedet, vil kunne bestå.

Tusenvis av norske ungdommer benytter seg hvert år av muligheten EØS-avtalen gir til å gå på skoler og universiteter over hele Europa. Uten avtalen vil norske ungdommer ikke nødvendigvis ha samme tilgang til disse som andre europeiske ungdommer har. EØS-avtalen har også gitt nordmenn billig roaming på mobilnettet og tilgang til helsetjenester i alle EU/EØS-land.

Ettersom EØS-avtalen fjerner de europeiske grensene for varer og tjenester, får norske forbrukere økt vareutvalg og billigere produkter gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen sikrer dessuten at varer holder felles europeiske minimumsstandarder, noe som gjør det tryggere å handle varer og tjeneste fra Europa, for eksempel i nettbutikker.