Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for innspill, argumenter og spørsmål om EØS-avtalens betydning for bedriftene.

Internasjonal avdeling i NHO jobber for å sikre bedriftene god markedsadgang og konkurransedyktige rammebetingelser til de viktigste internasjonale markeder.

Kontaktpersoner