Mer næringsutvikling i bistandspolitikken

Regjeringen må satse mer på næringsutvikling i bistandspolitikken. Det var NHOs hovedbudskap under høringen om stortingsmeldingen "Sammen om jobben".

Publisert 18.12.15

Internasjonalt

Avdelingsdirektør Tore Myhre ønsket stortingsmeldingen velkommen, da han deltok i høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomite 14. desember. Ifølge Myhre representerer den en riktig retning, men han påpekte at meldingen må følges opp med konkrete handlingsplaner og budsjetter.

- Vi er for eksempel svært overrasket over at næringsutvikling ble redusert med 130 millioner til 139 millioner i statsbudsjettet for neste år. Dette er sterkt beklagelig.

NHO foreslår at det etableres en ny og revidert søknadsbasert ordning der bedrifter kan søke om støtte når de skal etablere seg i krevende markeder med stor usikkerhet. De nåværende tilskuddsordningene er for små og begrenset.

Partnerskap

Myhre roste meldingens intensjon om å etablere strategiske partnerskap med næringslivet:

- Norske bedrifter investerer for å tjene penger. Men de er også opptatt av å bidra til god samfunnsutvikling og fattigdomsreduksjon der de er.

- Norske bedrifter kan bidra med etablering av nye arbeidsplasser, kompetanseoppbygging og utvikling av lokale verdikjeder dersom de etablerer seg ute. Gjennom strategiske partnerskap kan offentlig midler utløse nye felles prosjekter som skaper lokal utvikling.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102