Mexico åpner opp

Norske bedrifter får bedre muligheter til å investere i Mexico nå som landet åpner opp for internasjonale investeringer. NHO var tilstede under Norwegian Business Day nylig.

Direktør for næringslivspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, på besøk i Mexico under Norwegian Business Day i Mexico.

Publisert 06.05.15

Forskning og innovasjon

Mexcio har i løpet av de siste årene gjennomført ulike reformer for å gjøre økonomien mer konkurransedyktig. Disse reformene gjelder både overordnede områder som arbeidsliv og korrupsjonsbekjempelse, men det er også gjennomført omfattende reformer som har åpnet bransjer innenfor energi og telekom for private utenlandske investorer.

Norsk næringsliv er konkurransedyktige 

– Her kan norske bedrifter bli et positivt bidrag, sa direktør for Næringspolitisk område i NHO, Petter Haas Brubakk, under "Norwegian Business Day" i Mexico.

Norsk næringsliv er konkurransedyktige leverandører i de sektorene som  åpner opp for utenlandske investorer, blant annet er vår leverandørindustri til petroleumssektoren verdensledende på flere områder.

– Når det gjelder bedriftenes samfunnsansvar, skårer Norge høyt på rangeringen som lages av "Transperency International".

Denne indikerer et lavt nivå på korrupsjon.

– Dette skyldes både et strengt regelverk når det gjelder korrupsjon, og at det generelt er et stort fokus på miljø og arbeidstakers rettigheter i Norge, fortalte Brubakk til en lydhør forsamling i Mexico City.

- Meksikanske bedrifter er klare for å samarbeide

Under besøket i Mexico City hadde NHO også møte med den mest innflytelsesrike næringslivsorganisasjonen COPARMEX.

– De meksikanske bedriftene er nå er klare for samarbeid med norske aktører, sa presidenten i COPARMEX, Juan Pablo Castanon.

Brubakk viste til NHOs positive erfaringer med arbeidsgiverforeninger både gjennom BusinessEurope, men også i Brasil og andre fremvoksende økonomier.

NHO og CoPARMEX vil nå jobbe med å utforme en intensjonsavtale for et tettere samarbeid som fremmer norske og meksikanske interesser fremover.

Les også: Colombia og Mexico utveksler erfaringer med leverandørindustri i Norge