Lanserer Næringslivets nordområdepanel

Nordisk næringsliv samler seg for å sikre verdiskaping i nord. Næringslivets nordiske nordområdepanel ble mandag lansert av NHO-sjef Kristin Skogen Lund, sammen med kolleger og toppledere fra Norden.

Ved Grønland. (Foto: Flickr © kaet44 (CC BY 2.0 utsnitt))

Publisert 20.05.14

Internasjonalt

Målet er å gi en sterkere stemme til næringslivet og lage et nettverk for diskusjon av muligheter og utfordringer. - Jeg ser frem til å jobbe med de nordiske lederne som kjenner mulighetene og utfordringene i nordområdene godt, sier Skogen Lund, adm. direktør i NHO. Mandag var hun og hennes kolleger i de nordiske landene samlet i København, til det første møtet i nordområdepanelet:

- Vi hadde en god diskusjon om verdiskapingsmulighetene i nordområdene og det kom mange gode innspill til saker som panelet vil arbeide videre med.

Nordområdene er i endring. Åpningen av nordøstpassasjen til Asia reduserer reisetid til Asia betraktelig. Det er stor optimisme i Arktis knyttet til petroleumsleting og -utvinning. Det er store muligheter for økt gruvedrift. Etterspørsel etter mer eksotisk turisme øker nordområdenes attraktivitet. Alle disse aktivitetene kan gi grenseoverskridende forretnings­muligheter. Det er samtidig store, grenseoverskridende utfordringer som trenger felles nordisk tilnærming. Eksempler er miljøutfordringene, de store avstandene og kulde, kommunikasjon, samt søk- og redningsoperasjoner.

De største næringslivsorganisasjoner i Finland (EK), Sverige (SN), Danmark (DI), Norge (NHO) og Island (SI og SA) har derfor etablert et panel bestående av toppledere fra næringslivet i disse landene. Panelet heter Nordic Arctic Business Council (NABC) og møtes på toppledernivå sammen med de nordiske lederne av organisasjonene to ganger i året.

Panelet vil gi løpende innspill til politiske myndigheter og fullføre sitt arbeid etter to år med offentliggjøring av en rapport med politiske anbefalinger.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787