Næringsutvikling i utviklingsland

Næringsutvikling bør få en større plass i Regjeringens utviklingspolitikk, mener NHO.

Publisert 19.12.14

Internasjonalt

Norske bedrifter er i stadig økende grad aktive i utviklingsland. De gir et solid bidrag til lokal utvikling og fattigdomsreduksjon. De skaper sårt tiltrengte lokale arbeidsplasser, bidrar til sikrere energiforsyning, telekommunikasjon og landbruksutvikling, i tillegg til mye annet.

I forbindelse med at regjeringen er i ferd med å utarbeide en melding til Stortinget om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, har NHO oversendt sitt innspill til Utenriksdepartementet.

- Næringsutvikling bør få en større plass i regjeringens utviklingspolitikk, sier avdelingsdirektør Tore Myhre.

- Regjeringen bør i størst mulig grad legge til rette for at norske bedrifter engasjerer seg i vanskelige markeder gjennom et godt og tilpasset virkemiddelapparat, målrettet innsats fra utenrikstjenesten og treffende støtte- og garantiordninger. 

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Telefon
23088323