Ønsker ikke kreative omveier

FHL og fiskeriministeren er enige om at det er en dårlig idé å sende norsk fisk via omveier inn på det russiske markedet.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i FHL. FOTO: Åge André Breivik/FHL

Publisert 15.08.14

Internasjonalt

Russland innførte forrige uke importforbud for matprodukter fra Norge, USA, Canada og Australia. Det går særlig utover sild og ørretnæringen i Norge.

Fiskebåten, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske fiskeflåten, sier til DN at en mulig løsning kan være å få fisken inn på det russiske markedet via Island og Færøyene, som ikke er omfattet av forbudet.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) sterkt imot.

– Det vil ikke være solidarisk overfor resten av næringen å lande fisk på Island eller Færøyene for å nå det russiske markedet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i FHL til DN.

Fiskeriministeren synes heller ikke det er noen god idé.

– Vi er opptatt av å opptre ryddig og følge normale internasjonale spilleregler og ikke gjøre noe fra norsk side som kan sette oss i større problemer enn vi allerede er i, sier  Elisabeth Aspaker til DN.