NHO åpnet døren for 300 russiske ledere

Siden 2000 har NHO arrangert et program for næringsutvikling mellom Norge og Russland. Programmet viser til svært gode resultater.

Terje Ansgar Eriksen og Ksenia Novikova

Terje Ansgar Eriksen og Ksenia Novikova

Publisert 04.04.16

Internasjonalt

- Mer enn 300 russiske unge ledere har i løpet av disse 16 årene fått erfare hvordan NHOs medlemsbedrifter, representert ved 27 ulike bransjer, driver konkurransedyktige virksomheter. Ofte på en annen måte enn de er vant med fra Russland, sier programansvarlig i NHO, Katarina Sætersdal.

Utvekslingsprogrammet har vært finansier av det norske utenriksdepartementet. Departementet har, sammen med de russiske organisatorene, vært NHOs gode samarbeidspartner. Til tross for gode resultater har departementet, grunnet budsjetthensyn, måtte avvikle programmet.

Mer bevisst bedriftens samfunnsansvar

- Utvekslingsprogrammet har bidratt til økt kunnskap og samarbeid mellom russisk og norsk næringsliv, gjensidig vennskap og kulturforståelse, langsiktig demokratioppbygging og en diversifisering av bilaterale forbindelser, sier Sætersdal.

I følge et flertall av de russiske deltakerne, har de opplevd stor personlig fremgang og karriereutvikling i kjølvannet av programmet. De er blitt mer bevisst miljøspørsmål og forstått betydning av forretningsetikk og bedriftens samfunnsansvar. I tillegg deltar flere nå aktivt i etablering av viktige samfunnsprosjekter i sitt russiske nærmiljø.

Fikk adgang til det russiske markedet

Ved å delta i NHOs utvekslingsprogram fikk attføringsbedriften Nordtro AS adgang til det russiske markedet.

- Som medlemsbedrift er vi aktive i NHO-systemet, og vi liker å tro at vi er åpne og utviklingsorientert, sier daglig leder Terje Ansgar Eriksen. - Det var derfor naturlig å ta imot en russisk deltaker fra NHOs utvekslingsprogram.

Nordtros hovedprodukter er relatert til teltcamp, hund-, sport- og friluftsliv. - Vi har nylig lansert en ehandelsløsning  som gir oss tilgang til et nasjonalt marked, hvor vi tidligere opererte i lokalmarkedet. Med dette som bakteppe ønsket vi å utvide sortimentet med ovner som kan selges med lagteltene vi produserer, sier Eriksen.

Globalisering i Nord-Troms

- Gjennom vår deltakelse i NHOs program og Ksenia Novikova som hospiterte ved Nordtro i tre uker, fikk vi tilgang til det russiske markedet. Novikova jobber som rådgiver i Foreign Trade and Analysis Center, et slags eksportråd, sier Eriksen.

- Russerne har høy kompetanse og stor produksjonskapasitet på ovner, men de har ikke nødvendigvis tilgang til det norske personkundemarkedet. Gjennom Nordtros ehandelsløsning kan vi derfor skape enn vinn-vinn-situasjon. Globalisering og internasjonalisering gjør seg gjeldende ikke bare i Norge, men også her i Nord-Troms, sier Eriksen. - NHO-prosjektet rettet mot Russland har gitt oss ytterligere erfaring med internasjonale aktører, og gir oss samtidig god læring i hvordan vi gjennom relasjon kan skape aktivitet, og ikke minst økt konkurransekraft, sier han.

Takk til alle som har deltatt

- Jeg vil avslutningsvis takke Nordtro og alle de som har hatt deltatt i utvekslingsprogrammet. Og ikke minst - dette programmet ville ikke vært mulig uten den økonomiske støtten vi har fått fra det norske utenriksdepartementet, sier Katarina Sætersdal.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787