NHO-bedrifter i Finland

NHO og EK (Confederation ofFinnish Industries) arrangerte et høynivårundebord for de største norske og finske investorene i Finland under kongeparets besøk til Helsinki.

#205

Fra venstre: konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, Svein Oppegaard, NHO og fagdirektør for handelspolitikk i EK, Simo Karetie.

Publisert 12.09.16

Internasjonalt

Under rundebordet ble muligheter for økt samarbeid mellom norsk og finsk næringsliv diskutert. Kongeparet, den finske presidenten og de to landenes næringsministre deltok i samtalene under møtet.

- Det viktigste vi gjør fremover er å skape nye arbeidsplasser i privat sektor, sa direktør i NHO, Svein Oppegaard. - Norsk finsk næringslivssamarbeid er på plass i viktige sektorer, men potensialet er fremdeles stort.

Konsensjefen i Kongsbergruppen Geir Håøy påpekte de store mulighetene det økte eierskapet i Patria og Nammo har for nordisk forsvarsindustri. Det vil gi positive ringvirkninger for bedriftene, forsvaret og medføre økt økonomisk vekst i Norge og Finland. Konsernssjefene i Kitron og Nammo, som også deltok i diskusjonen, påpekte at dette også vil føre til en teknologisk utvikling fremover.

Yara har flere produksjonsanlegg og er den norske bedriften som har investert mest i Finland. Yaras konserndirektør Petter Østbø henviste til behovet for økt produktivitet i landbruket; å få mer for mindre på en bærekraftig måte. Dette både fordi det er behov for mer mat og av av hensyn til klimaforandringene.

Reitan Convenience kjøpte R-Kioski, som har tradisjoner 100 år tilbake i tid. - Jeg mener at vi har brukt det beste fra Reitangruppens kiosk-kulturer og sammen med R-Kioskis kompetente folk fått et forbedret tilbud og økt lønnsomhet, sa administrerende direktør Johannes Sangnes.

- Vi må bruke hverandres komparative fortrinn og sammen utnytte vårt gode nordiske omdømme i større grad fremover sa Oppegaard før han avsluttet rundebordet.