NHO ber om aktiv handelspolitikk

- Norge er i økende grad satt på sidelinjen i internasjonal handelspolitikk. Det er derfor behov for en aktiv handelspolitikk, sier avdelingsdirektør Tore Myhre.

Tore Myhre, avdelingsdirektør Internasjonalisering og europapolitikk i NHO.

Tore Myhre, avdelingsdirektør Internasjonalisering og europapolitikk i NHO.

Publisert 02.10.15

Internasjonalt

Tore Myhre deltok under under Stortingets Utenriks- og forsvarskomites høring 1. oktober om globalisering og handel.

For små land er det viktig med et godt internasjonalt rammeverk gjennom WTO som fremmer handel. Det er derfor uheldig at forhandlingene om en ny WTO-avtale står i stampe. I tillegg forhandler de store landene nå om omfattende regionale investerings- og frihandelsavtaler der Norge står utenfor. Viktigst for Norge er forhandlingene mellom EU og USA om den såkalte TTIP-avtalen. Her må Regjeringen arbeide for at Norge får en likeverdig tilknytning til avtalen straks EU og USA har ferdigstilt sine forhandlinger. Regjeringen bør også gjennomføre konsekvensutredninger om TTIP så snart som mulig.

Myhre trakk også frem det faktum at Norge står uten handelsavtaler med seks av verdens ti største og voksende økonomier. Spesielt viktig er det at regjeringen nå gjør alt den kan for å få forhandlingene mellom EFTA og India tilbake på sporet. India er et raskt voksende marked med et stort potensial for norske bedrifter.

Stortingsmelding om globalisering og handel. NHOs høringsinnspill.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102