NHO gratulerer Colombias president med fredsprisen

Fremstår som et svært viktig skritt på veien mot fred, ifølge Tore Myhre i NHO.

Colombias president Juan Manuel Santos

Colombias president Juan Manuel Santos (Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores/Flickr)

Publisert 07.10.16

Internasjonalt

President Santos har jobbet utrettelig for å få i havn en fredsavtale med FARC, som ble undertegnet i Cartagena 26.september i år:

- Selv om avtalen ikke fikk tilslutning under folkeavstemningen 2.oktober, fremstår denne likevel som et svært viktig skritt på veien for å få avsluttet den over 50 år lange borgerkrigen. Fredsprosessen som president Santos har tatt initiativ til, er først og fremst viktig for de mange ofrene for konflikten, sier avdelingsdirektør Tore Myhre.

I tillegg er en fredsavtale helt sentralt for å legge til rette for gode rammebetingelser for økte investeringer, mener Myhre:

- Det er økende interesse blant norske næringslivsaktører for Colombia, med flere norske bedrifter til stede. Blant annet sto Yara for den største utenlandske investeringen i Colombia i 2014, med ytterligere investeringer innen infrastruktur og logistikk i 2016.

- NHO deltar i en bred dialog med Colombia om samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndighetene i forlengelse av at Norge ratifiserte EFTA-frihandelsavtalen med Colombia i 2014. Denne dialogen vil uten tvil vil oppleves som enda mer konstruktiv etter at fredsavtalen er inngått og president Santos får støtte til sitt fredsarbeid gjennom å tildeles Nobels fredspris 2016, sier Myhre.

Kontakt oss

Tore Myhre

Avdelingsdirektør

Internasjonal avdeling

tore.myhre@nho.no
Mobil
94137102